английский-венгерский словарь »

translate означает в венгерский

английскийвенгерский
translate [translated, translated, translating, translates] verb
[UK: trænz.ˈleɪt]
[US: trænz.ˈleɪt]

fordít◼◼◼ ige

lefordít (szöveget)◼◼◼ ige

megfejt (írást)◼◻◻ ige

értelmez◼◻◻ ige

átalakít◼◻◻ ige

átültet (gondolatot, elvet) (átv)◼◻◻ ige

konvertál◼◻◻ ige

áthelyez (püspököt) ige

továbbít (sürgönyt) ige

átszámít ige

égbe ragad (átv) ige

elszállít ige

megváltoztat ige

átszállít ige

égbe visz ige

haladó mozgásba hoz ige

megismétel ige

újjávarázsol ige

translate a book from English into Hungarian [UK: trænz.ˈleɪt ə bʊk frəm ˈɪŋ.ɡlɪʃ ˈɪn.tə ˌhʌŋ.ˈɡeə.rɪən]
[US: trænz.ˈleɪt ə ˈbʊk frəm ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ ˌɪn.ˈtuː həŋ.ˈɡe.riən]

könyvet angolból magyarra fordít

translate at sight [UK: trænz.ˈleɪt ət saɪt]
[US: trænz.ˈleɪt ət ˈsaɪt]

kapásból fordít (átv)

translate one's thoughts into words [UK: trænz.ˈleɪt wʌnz ˈθɔːts ˈɪn.tə ˈwɜːdz]
[US: trænz.ˈleɪt wʌnz ˈθɔːts ˌɪn.ˈtuː ˈwɝːdz]

hangot ad gondolatainak (átv)

kimondja gondolatait (átv)

szavakba foglalja gondolatait (átv)

translate promises into actions [UK: trænz.ˈleɪt ˈprɒ.mɪ.sɪz ˈɪn.tə ˈæk.ʃn̩z]
[US: trænz.ˈleɪt ˈprɑː.mə.səz ˌɪn.ˈtuː ˈæk.ʃn̩z]

tettekre váltja ígéreteit (átv)

translate-table [UK: trænz.ˈleɪt ˈteɪb.l̩]
[US: trænz.ˈleɪt ˈteɪb.l̩]

átviteli táblázat

translated

lefordított◼◼◼ melléknév

lefordítva◼◼◻ határozószó

does not translate easily [UK: dʌz nɒt trænz.ˈleɪt ˈiː.zə.li]
[US: ˈdəz ˈnɑːt trænz.ˈleɪt ˈiː.zə.li]

nehéz lefordítani

nehezen fordítható

kindly translate [UK: ˈkaɪnd.li trænz.ˈleɪt]
[US: ˈkaɪnd.li trænz.ˈleɪt]

magyarázza meg legyen szíves

mistranslate [mistranslated, mistranslated, mistranslating, mistranslates] verb
[UK: ˌmɪ.strænz.ˈleɪt]
[US: ˌmɪ.strænz.ˈleɪt]

rosszul fordít◼◼◼ ige

tévesen fordít ige

retranslate verb
[UK: ˈriː.træns.ˈleɪt]
[US: riː.trænz.ˈleɪt]

újra lefordít◼◼◼ ige

eredeti nyelvre visszafordít ige

harmadik nyelvre lefordít ige

ismét lefordít ige

tr (translated by) [trs] noun
[UK: trænz.ˈleɪ.tɪd baɪ]
[US: trænz.ˈleɪ.təd baɪ]

ford (fordította)◼◼◼ főnév

transl (translated) [transls] noun
[UK: trænz.ˈleɪ.tɪd]
[US: trænz.ˈleɪ.təd]

fordított (szöveg) főnév

untranslated adjective
[UK: ˌʌntrænsˈleɪtɪd ]
[US: ʌntrænˈzleɪtəd ]

lefordítatlan◼◼◼ melléknév

más világba át nem vitt melléknév

You can find it in:

английскийвенгерский