английский-венгерский словарь »

soldier означает в венгерский

английскийвенгерский
soldier [soldiered, soldiered, soldiering, soldiers] verb
[UK: ˈsəʊl.dʒə(r)]
[US: ˈsoʊl.dʒə(r)]

katonáskodik◼◻◻ ige

soldier [soldiers] noun
[UK: ˈsəʊl.dʒə(r)]
[US: ˈsoʊl.dʒə(r)]

katona◼◼◼ főnév

közlegény◼◻◻ főnév

baka◼◻◻ főnév

munkakerülő (tengerész) főnév

soldier lad noun
[UK: ˈsəʊl.dʒə(r) læd]
[US: ˈsoʊl.dʒə(r) ˈlæd]

kiskatona főnév

soldier of fortune [UK: ˈsəʊl.dʒə(r) əv ˈfɔː.tʃuːn]
[US: ˈsoʊl.dʒə(r) əv ˈfɔːr.tʃən]

szerencsevadász◼◼◼ főnév

zsoldos katona◼◼◻

soldier on [UK: ˈsəʊl.dʒə(r) ɒn]
[US: ˈsoʊl.dʒə(r) ɑːn]

tovább szolgál◼◼◼

tovább dolgozik

soldier's pay noun
[UK: ˈsoldʒərz peɪ]
[US: ˈsoldʒərz ˈpeɪ]

zsold◼◼◼ főnév

soldier's small book noun
[UK: ˈsoldʒərz smɔːl bʊk]
[US: ˈsoldʒərz ˈsmɒl ˈbʊk]

katonakönyv főnév

zsoldkönyv főnév

soldier-ant [UK: ˈsəʊl.dʒə(r) ænt]
[US: ˈsoʊl.dʒə(r) ˈænt]

harcos (termeszeknél, hangyáknál) főnév melléknév

katona (termeszeknél, hangyáknál) főnév

soldier-beam [UK: ˈsəʊl.dʒə(r) biːm]
[US: ˈsoʊl.dʒə(r) ˈbiːm]

függőleges dúcheveder

soldier-crab noun
[UK: ˈsəʊl.dʒə(r) kræb]
[US: ˈsoʊl.dʒə(r) ˈkræb]

Bernát-rák (Eupagurus bernhardus) főnév

remeterák (Eupagurus bernhardus) főnév

soldier-man noun
[UK: ˈsəʊl.dʒə(r) mæn]
[US: ˈsoʊl.dʒə(r) ˈmæn]

katonaember főnév

soldiering noun
[UK: ˈsəʊl.dʒər.ɪŋ]
[US: ˈsoʊl.dʒər.ɪŋ]

katonáskodás◼◼◼ főnév

soldierlike adjective
[UK: ˈsəʊl.dʒə.laɪk]
[US: ˈsəʊl.dʒə.laɪk]

harcias melléknév

katonás melléknév

marcona melléknév

soldierly adjective
[UK: ˈsəʊl.dʒə.li]
[US: ˈsoʊl.dʒə.li]

katonás◼◼◼ melléknév

harcias melléknév

marcona melléknév

soldierly bearing [UK: ˈsəʊl.dʒə.li ˈbeər.ɪŋ]
[US: ˈsoʊl.dʒə.li ˈber.ɪŋ]

katonás magatartás

katonás modor

soldiers [UK: ˈsəʊl.dʒəz]
[US: ˈsoʊl.dʒəz]

katonák◼◼◼

soldiers on the loot [UK: ˈsəʊl.dʒəz ɒn ðə luːt]
[US: ˈsoʊl.dʒəz ɑːn ðə ˈluːt]

fosztogató katonák

garázdálkodó katonák

soldiery noun
[UK: ˈsəʊl.dʒə.ri]
[US: ˈsoʊl.dʒə.ri]

katonaság◼◼◼ főnév

barracks (a building for soldiers) [barracks] noun
[UK: ˈbæ.rəks]
[US: ˈbæ.rəks]

barakk (katonai)◼◼◼ főnév

blue helmet (UN soldier) noun
[UK: bluː ˈhel.mɪt]
[US: ˈbluː ˈhel.mət]

kéksisakos főnév

career-soldier [UK: kə.ˈrɪə(r) ˈsəʊl.dʒə(r)]
[US: kə.ˈrɪr ˈsoʊl.dʒə(r)]

hivatásos katona

come the old soldier over [UK: kʌm ðə əʊld ˈsəʊl.dʒə(r) ˈəʊv.ə(r)]
[US: ˈkəm ðə oʊld ˈsoʊl.dʒə(r) ˈoʊv.r̩]

megjátssza az öreg katonát

common soldiery [UK: ˈkɒ.mən ˈsəʊl.dʒə.ri]
[US: ˈkɑː.mən ˈsoʊl.dʒə.ri]

közkatonák

Confederate soldier noun
[UK: kən.ˈfe.də.reɪt ˈsəʊl.dʒə(r)]
[US: kən.ˈfe.də.rət ˈsoʊl.dʒə(r)]

konföderációs katona◼◼◼ főnév

fellow soldier noun
[UK: ˈfe.ləʊ ˈsəʊl.dʒə(r)]
[US: ˈfelo.ʊ ˈsoʊl.dʒə(r)]

bajtárs◼◼◼ főnév

fellow-soldier noun
[UK: ˈfe.ləʊ ˈsəʊl.dʒə(r)]
[US: ˈfelo.ʊ ˈsoʊl.dʒə(r)]

bajtárs főnév

12

You can find it in:

английскийвенгерский