английский-венгерский словарь »

reference означает в венгерский

английскийвенгерский
reference [references] noun
[UK: ˈre.frəns]
[US: ˈre.fə.rəns]

utalás (vk elé)◼◼◼ főnév

referencia◼◼◼ főnév

hivatkozás◼◼◼ főnév

ajánlás◼◼◻ főnév

ajánlólevél◼◼◻ főnév

kapcsolat◼◼◻ főnév

célzás◼◼◻ főnév

vonatkozás◼◻◻ főnév

felvilágosítás◼◻◻ főnév

tájékoztatás◼◻◻ főnév

reference book [reference books] noun
[UK: ˈre.frəns bʊk]
[US: ˈre.fə.rəns ˈbʊk]

kézikönyv◼◼◼ főnév

segédkönyv◼◼◼ főnév

reference electrode [UK: ˈre.frəns ɪ.ˈlek.trəʊd]
[US: ˈre.fə.rəns ɪ.ˈlektroʊd]

összehasonlító elektród

reference letter noun

referencia levél◼◼◼ főnév

reference library noun
[UK: ˈre.frəns ˈlaɪ.brər.i]
[US: ˈre.fə.rəns ˈlaɪb.rer.i]

kézikönyvtár◼◼◼ főnév

szakkönyvtár főnév

reference manual [UK: ˈre.frəns ˈmæ.njʊəl]
[US: ˈre.fə.rəns ˈmæ.njuːəl]

hivatkozási kézikönyv

reference mark noun
[UK: ˈre.frəns mɑːk]
[US: ˈre.fə.rəns ˈmɑːrk]

utalójel főnév

reference material(s) noun

anyagminta főnév

reference number [UK: ˈre.frəns ˈnʌm.bə(r)]
[US: ˈre.fə.rəns ˈnʌm.br̩]

hivatkozási szám◼◼◼

ügyszám◼◻◻ főnév

iktatószám◼◻◻ főnév

ügyiratszám◼◻◻ főnév

reference point [UK: ˈre.frəns pɔɪnt]
[US: ˈre.fə.rəns ˈpɔɪnt]

viszonyítási pont◼◼◼

reference to noun

érintés főnév

reference work noun
[UK: ˈre.frəns ˈwɜːk]
[US: ˈre.fə.rəns ˈwɝːk]

kézikönyv◼◼◼ főnév

segédkönyv főnév

referenced adjective
[UK: ˈre.frənst]
[US: ˈre.fə.rənst]

ajánlott◼◼◼ melléknév

references [UK: ˈre.frən.sɪz]
[US: ˈre.fə.rən.səz]

referenciák◼◼◼

hivatkozási szám főnév

references (recommendations) [UK: ˈre.frən.sɪz]
[US: ˈre.fə.rən.səz]

ajánlások◼◼◼

bank reference noun

bankinformáció főnév

book of reference [UK: bʊk əv ˈre.frəns]
[US: ˈbʊk əv ˈre.fə.rəns]

forrásul szolgáló könyv

idézett könyv

kézikönyv főnév

booking reference phrase

foglalási azonosító(szám) kifejezés

cross reference noun
[UK: ˈkrɒs ˈre.frəns]
[US: ˈkrɑːs ˈre.fə.rəns]

kereszthivatkozás◼◼◼ főnév

cross-reference [cross-references] noun
[UK: ˈkrɒs ˈre.frəns]
[US: ˈkrɑːs ˈre.fə.rəns]

utalás (írásban)◼◼◼ főnév

dagger (character used in printing to indicate a cross reference or footnote) [daggers] noun
[UK: ˈdæ.ɡə(r)]
[US: ˈdæ.ɡər]

dagger◼◼◼ főnév

Do you have your booking reference? [UK: duː juː həv jɔː(r) ˈbʊkɪŋ ˈre.frəns]
[US: ˈduː ˈjuː həv ˈjɔːr ˈbʊkɪŋ ˈre.fə.rəns]

Megvan a foglalási referenciaszáma?

12

You can find it in:

английскийвенгерский