английский-венгерский словарь » incompletion meaning in венгерский

английскийвенгерский
incompletion noun
[UK: ɪnkəmplˈiːʃən]
[US: ɪnkəmplˈiːʃən]

befejezetlen volta (vmnek) főnév

befejezetlenség főnév

elsatnyulás főnév

hiányos volta (vmnek) főnév

hiányosság főnév

You can find it in:

английскийвенгерский