английский-венгерский словарь »

gnat означает в венгерский

английскийвенгерский
gnat [gnats] noun
[UK: næt]
[US: ˈnæt]

szúnyog◼◼◼ főnév

púposszúnyog főnév

gnatcatcher [gnatcatchers] noun
[UK: ˈnætˌk.æ.tʃə(r)]
[US: ˈnætˌk.æ.tʃər]

légykapó madár (Polioptila) főnév

gnathic (pertaining to the jaw) noun
[UK: nˈaθɪk]
[US: nˈæθɪk]

állkapocshoz tartozó (mandibularis) főnév

gnathology (study of masticatory system) noun
[UK: naθˈɒlədʒi]
[US: næθˈɑːlədʒi]

gnathológia (gnathologia) főnév

rágórendszer tanulmányozása (gnathologia) főnév

gnatty adjective
[UK: nˈati]
[US: nˈæɾi]

szúnyogokkal teli hely melléknév

szúnyogoktól hemzsegő hely melléknév

szúnyogos melléknév

agnate adjective
[UK: ˈæɡ.neɪt]
[US: ˈæɡ.neɪt]

férfi ágon rokon melléknév

vérrokon (férfi ágon) melléknév

agnathous adjective
[UK: ˈaɡnaθəs]
[US: ˈæɡnæθəs]

állkapocs nélküli (agnathus) melléknév

csapott állú (agnathus) melléknév

agnatic adjective
[UK: aɡnˈatɪk]
[US: æɡnˈæɾɪk]

férfi ágon melléknév

vérrokonsági melléknév

agnatical adjective
[UK: aɡnˈatɪkəl]
[US: æɡnˈæɾɪkəl]

férfi ágon melléknév

vérrokonsági melléknév

agnation noun
[UK: æɡ.ˈneɪ.ʃən]
[US: æɡ.ˈneɪ.ʃən]

közös leszármazás főnév

vérrokonság főnév

assignat noun
[UK: əsˈɪɡnat]
[US: əsˈɪɡnæt]

papírpénz a francia forradalom alatt főnév

assignation [assignations] noun
[UK: ˌæ.sɪɡ.ˈneɪʃ.n̩]
[US: ˌæ.sɪg.ˈneɪʃ.n̩]

találka◼◼◼ főnév

átruházás◼◻◻ főnév

megállapítás◼◻◻ főnév

autograph (handwritten signature of a person) [autographs] noun
[UK: ˈɔː.tə.ɡrɑːf]
[US: ˈɒ.tə.ˌɡræf]

autogram◼◼◼ főnév

become impregnated with false principles [UK: bɪˈkʌm ˈɪm.preɡ.neɪ.tɪd wɪð ˈfɔːls ˈprɪn.səp.l̩z]
[US: bɪˈkʌm ˌɪm.ˈpreg.ˌne.təd wɪθ ˈfɔːls ˈprɪn.səp.l̩z]

teleszívja magát hamis elvekkel

black flies (buffalo gnat, turkey gnat, white socks) [UK: blæk flaɪz]
[US: ˈblæk ˈflaɪz]

púposszúnyogok (cseszlék) (Simuliidae)

Brugnatellite noun
[UK: brˈʌɡneɪtəlˌaɪt]
[US: brˈʌɡneɪɾəlˌaɪt]

Brugnatellit (ásv) főnév

buffalo gnat [UK: ˈbʌ.fə.ləʊ næt]
[US: ˈbʌ.fəˌlo.ʊ ˈnæt]

fekete szúnyog (Simulium yahense)

canvass for signature [UK: ˈkæn.vəs fɔː(r) ˈsɪɡ.nə.tʃə(r)]
[US: ˈkæn.vəs ˈfɔːr ˈsɪɡ.nə.tʃər]

aláírásokat gyűjt

co-signatory [UK: kəʊ ˈsɪɡ.nət.r̩i]
[US: ˈkoʊ ˈsɪɡ.nə.ˌtɔː.ri]

aláíró társ

együtt aláíró

együtt jegyző

közösen aláíró melléknév

társaláíró főnév

cognate [cognates] noun
[UK: ˈkɒɡ.neɪt]
[US: ˈkɒɡ.neɪt]

rokon◼◼◼ főnév

vérrokon főnév

cognate adjective
[UK: ˈkɒɡ.neɪt]
[US: ˈkɒɡ.neɪt]

közös származású melléknév

cognateness noun
[UK: kˈɒɡneɪtnəs]
[US: kˈɑːɡneɪtnəs]

hasonlóság (vm)vel főnév

rokonság főnév

cognation noun
[UK: kɒɡ.ˈneɪ.ʃən]
[US: kɑːɡ.ˈneɪ.ʃən]

azonos tőből való származás főnév

12

You can find it in:

английскийвенгерский