английский-венгерский словарь »

enlargement on a subject означает в венгерский

английскийвенгерский
enlargement on a subject [UK: ɪn.ˈlɑːdʒ.mənt ɒn ə sʌb.ˈdʒekt]
[US: ɪn.ˈlɑːrdʒ.mənt ɑːn ə sʌb.ˈdʒekt]

tárgy részletes fejtegetése

téma részletes fejtegetése

téma részletes kifejtése

téma részletes taglalása

You can find it in:

английскийвенгерский