английский-венгерский словарь »

correction означает в венгерский

английскийвенгерский
correction [corrections] noun
[UK: kə.ˈrek.ʃn̩]
[US: kə.ˈrek.ʃn̩]

korrekció (correctio)◼◼◼ főnév

javítás◼◼◼ főnév

helyesbítés◼◼◻ főnév

helyreigazítás (correctio)◼◼◻ főnév

kiigazítás◼◼◻ főnév

korrigálás (correctio)◼◻◻ főnév

fenyítés◼◻◻ főnév

ellensúlyozás főnév

kijavítás főnév

rendreutasítás főnév

megbüntetés főnév

correction fluid [UK: kə.ˈrek.ʃn̩ ˈfluːɪd]
[US: kə.ˈrek.ʃn̩ ˈfluːəd]

hibajavító festék (írógépen)

correction paper [UK: kə.ˈrek.ʃn̩ ˈpeɪ.pə(r)]
[US: kə.ˈrek.ʃn̩ ˈpeɪ.pər]

kiütős hibajavító (írógépen)

correctional adjective
[UK: kə.ˈrek.ʃn̩əl]
[US: kə.ˈrek.ʃn̩əl]

javító◼◼◼ melléknév

büntető◼◼◻ melléknév

bűnügyi◼◻◻ melléknév

correctional facility [correctional facilities] noun

fegyház◼◼◼ főnév

correctional facility [correctional facilities] US noun

fogház főnév

correctional institution noun
[UK: kə.ˈrek.ʃn̩əl ˌɪn.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩]
[US: kə.ˈrek.ʃn̩əl ˌɪn.stə.ˈtuːʃ.n̩]

büntetés-végrehajtási intézet főnév

course correction noun
[UK: kɔːs kə.ˈrek.ʃn̩]
[US: ˈkɔːrs kə.ˈrek.ʃn̩]

pályamódosítás (űrhajóé)◼◼◼ főnév

drift correction noun
[UK: drɪft kə.ˈrek.ʃn̩]
[US: ˈdrɪft kə.ˈrek.ʃn̩]

ellentartás főnév

előretartás főnév

house of correction noun
[UK: ˈhaʊs əv kə.ˈrek.ʃn̩]
[US: ˈhaʊs əv kə.ˈrek.ʃn̩]

javítóintézet◼◼◼ főnév

fegyintézet◼◼◻ főnév

hypercorrection [hypercorrections] noun

hiperkorrekció főnév

túlhelyesbítés főnév

index correction [UK: ˈɪn.deks kə.ˈrek.ʃn̩]
[US: ˈɪn.deks kə.ˈrek.ʃn̩]

nullára beállítás

overcorrection [overcorrections] noun
[UK: ˌəʊvəkəˈrɛkʃən ]
[US: ˌoʊvərkəˈrɛkʃən ]

hiper-urbanizmus főnév

túlkorrigálás főnév
foto

Power Factor Correction (PFC)

teljesítménytényező javítás

proof-correction marks noun
[UK: pruːf kəˈrɛkʃən mɑːks ]
[US: pruf kəˈrɛkʃən mɑrks ]

korrektúrajelek főnév

speech correction [UK: spiːtʃ kə.ˈrek.ʃn̩]
[US: ˈspiːtʃ kə.ˈrek.ʃn̩]

helyes kiejtésre tanítás

nyelvhibák leküzdésére tanítás

wind-correction [UK: wɪnd kə.ˈrek.ʃn̩]
[US: wɪnd kə.ˈrek.ʃn̩]

ellentartás főnév

előretartás főnév

széleltérítés korrekciója

You can find it in:

английскийвенгерский