английский-венгерский словарь »

cheerful означает в венгерский

английскийвенгерский
cheerful adjective
[UK: ˈtʃɪə.fəl]
[US: ˈtʃɪr.fəl]

vidám◼◼◼ melléknév

jókedvű◼◼◻ melléknév

derűs◼◼◻ melléknév

víg◼◻◻ melléknév

élénk◼◻◻ melléknév

eleven melléknév

verőfényes melléknév

cheerful about adjective
[UK: ˈtʃɪə.fəl ə.ˈbaʊt]
[US: ˈtʃɪr.fəl ə.ˈbaʊt]

jókedvű◼◼◼ melléknév

cheerfully [UK: ˈtʃɪə.fə.li]
[US: ˈtʃɪr.fə.li]

vidáman◼◼◼ határozószó

derűsen◼◻◻ határozószó

szívélyesen◼◻◻ határozószó

szívesen (készséggel)◼◻◻ melléknév

cheerfulness noun
[UK: ˈtʃɪə.fəl.nəs]
[US: ˈtʃɪə.fəl.nəs]

vidámság◼◼◼ főnév

jókedv◼◼◻ főnév

vígság főnév

uncheerful adjective
[UK: ˌʌnˈʧɪəfʊl ]
[US: ʌnˈʧɪrfəl ]

szomorú◼◼◼ melléknév

letört melléknév

nem szívesen tett melléknév

You can find it in:

английскийвенгерский