английский-венгерский словарь » be up meaning in венгерский

английскийвенгерский
be up [UK: bi ʌp]
[US: bi ʌp]

fel◼◼◼ elöljárószó

feljebb◼◼◻ határozószó

fenn◼◼◻ határozószó

elmúlt◼◻◻ melléknév

felfelé◼◻◻ határozószó

fent van◼◻◻

lejárt◼◻◻ melléknév

ébren van

felkel ige

felkelt ige

fenn van

folyamatban van

magasan áll

magasan van

már felkelt

nem fekszik le

vége van

be up a gum-tree [UK: bi ʌp ə ɡʌm triː]
[US: bi ʌp ə ˈɡəm ˈtriː]

kutyaszorítóban van

be up a stump [UK: bi ʌp ə stʌmp]
[US: bi ʌp ə ˈstəmp]

sarokba van szorítva (átv)

be up a tree [UK: bi ʌp ə triː]
[US: bi ʌp ə ˈtriː]

benne van a csávában (átv)

benne van a pácban (átv)

szorult helyzetben van (átv)

be up against a difficult task [UK: bi ʌp ə.ˈɡenst ə ˈdɪ.fɪkəlt tɑːsk]
[US: bi ʌp ə.ˈɡenst ə ˈdɪ.fəkəlt ˈtæsk]

nehéz feladatot kell megoldania

nehéz feladattal áll szemben

be up against something [UK: bi ʌp ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]
[US: bi ʌp ə.ˈɡenst ˈsʌm.θɪŋ]

küzd (vmivel) szemben

szembe találja magát (vmivel)

szembenáll (vmivel)

be up all night [UK: bi ʌp ɔːl naɪt]
[US: bi ʌp ɔːl ˈnaɪt]

egész éjjel fenn marad

egész éjjel fenn van

egész éjszaka fenn van

be up and about [UK: bi ʌp ənd ə.ˈbaʊt]
[US: bi ʌp ænd ə.ˈbaʊt]

felkelt ige

fenn van

már fenn van

már kijár (beteg)

már nincs az ágyában

be up and doing verb
[UK: bi ʌp ənd ˈduːɪŋ]
[US: bi ʌp ænd ˈduːɪŋ]

sürgölődik ige

tevékenykedik ige

be up and running

üzemel

be up at Oxford [UK: bi ʌp ət ˈɒk.sfəd]
[US: bi ʌp ət ˈɑːk.sfərd]

Oxfordban van egyetemen

be up each morning at seven o'clock [UK: bi ʌp iːtʃ ˈmɔːn.ɪŋ ət ˈsev.n̩ ə.ˈklɒk]
[US: bi ʌp ˈiːtʃ ˈmɔːrn.ɪŋ ət ˈsev.n̩ ə.ˈklɑːk]

minden reggel hétkor kel

12

You can find it in:

английскийвенгерский