Ungersk-Slovakisk ordbok »

t pozsony betyder på slovakiska

UngerskaSlovakiska
T Pozsony

Bratislava

T Pozsonyligetfalu

Petržalka

T Pozsonyszenrgyörgy

Jur pri Bratislave