Ungarisch-Slowakisch Wörterbuch »

t pozsony bedeutet auf Slowakisch

UngarischSlowakisch
T Pozsony

Bratislava

T Pozsonyligetfalu

Petržalka

T Pozsonyszenrgyörgy

Jur pri Bratislave