Ungersk-Norsk ordbok »

anya betyder på norska

UngerskaNorska
anya sb

mamma, moder, mor

mutter [-en, -e/-mutre/-mutrer, -ne/-mutrene]skrue

anya családi neve

morsnavn [-et, -, -ene/-a]

anya és lánya

mor og datter

anyaági örökség

arv fra morssiden

anyacsavar sb

mutter [-en, -e/-mutre/-mutrer, -ne/-mutrene]skrue

anyácska sb

lillemor [-en, -mødre, -mødrene]

anyadisznó sb

purke, sugge

anyafarkas sb

ulvinne [-n/-na, -r, -ne]

anyaföld sb

fedreland [-et, -, -ene/-a]

moder jord

anyag sb

materiale [-t, -r, -ne/-la]

materie, substans

stoff [-et, -/-er, -ene/-a]tekstil

anyagár sb

materialpris [-en, -er, -ene]

anyagbeszerzés sb

materialinnkjøp [-et, -, -ene/-a]

anyagbeszerző sb

innkjøper [-en, -e, -ne]

anyagcsere sb

metabolisme, stoffskifte

anyagellátás sb

forsyning, tilførsel av materiale

anyagelvű adj

materialistisk [-, -e]

anyagfáradás sb

materialtretthet [-en/-a, -er, -ene]

anyagfelhasználás sb

materialforbruk

anyaggazdálkodás sb

materialforvaltning [-en/-a, -er, -ene]

anyaggyűjtés sb

innsamling av stoff, researchtil et litterært verk og lignende

anyaghiány sb

mangel på råvarer

anyaghiba sb

materialfeil [-en, -, -ene/-a]

anyagi adj

finansiell, materiell, økonomisk

anyagi alap

materielt grunnlag, økonomiske ressurser

anyagi állapot

finansiell stilling, økonomisk situasjon

anyagi egyenlőség

økonomisk likestilling

anyagi előny

materiell fordel

anyagi érdek

økonomisk interesse

anyagi érdekeltség

økonomiske interesser

anyagi erőforrások

økonomiske ressurser

anyagi eszközök

midler, økonomiske ressurser

anyagi felelőség

økonomisk ansvar

anyagi források

finansielle kilder

anyagi függetlenség

økonomisk uavhengighet

anyagi gondok

økonomiske bekymringer

anyagi helyzet

økonomisk situasjon

12