Maďarčina-Nórčina slovník »

anya znamená v Nórčina

MaďarčinaNórčina
anya n

mamma, moder, mor

mutter [-en, -e/-mutre/-mutrer, -ne/-mutrene]skrue

anya családi neve

morsnavn [-et, -, -ene/-a]

anya és lánya

mor og datter

anyaági örökség

arv fra morssiden

anyacsavar n

mutter [-en, -e/-mutre/-mutrer, -ne/-mutrene]skrue

anyácska n

lillemor [-en, -mødre, -mødrene]

anyadisznó n

purke, sugge

anyafarkas n

ulvinne [-n/-na, -r, -ne]

anyaföld n

fedreland [-et, -, -ene/-a]

moder jord

anyag n

materiale [-t, -r, -ne/-la]

materie, substans

stoff [-et, -/-er, -ene/-a]tekstil

anyagár n

materialpris [-en, -er, -ene]

anyagbeszerzés n

materialinnkjøp [-et, -, -ene/-a]

anyagbeszerző n

innkjøper [-en, -e, -ne]

anyagcsere n

metabolisme, stoffskifte

anyagellátás n

forsyning, tilførsel av materiale

anyagelvű adj

materialistisk [-, -e]

anyagfáradás n

materialtretthet [-en/-a, -er, -ene]

anyagfelhasználás n

materialforbruk

anyaggazdálkodás n

materialforvaltning [-en/-a, -er, -ene]

anyaggyűjtés n

innsamling av stoff, researchtil et litterært verk og lignende

anyaghiány n

mangel på råvarer

anyaghiba n

materialfeil [-en, -, -ene/-a]

anyagi adj

finansiell, materiell, økonomisk

anyagi alap

materielt grunnlag, økonomiske ressurser

anyagi állapot

finansiell stilling, økonomisk situasjon

anyagi egyenlőség

økonomisk likestilling

anyagi előny

materiell fordel

anyagi érdek

økonomisk interesse

anyagi érdekeltség

økonomiske interesser

anyagi erőforrások

økonomiske ressurser

anyagi eszközök

midler, økonomiske ressurser

anyagi felelőség

økonomisk ansvar

anyagi források

finansielle kilder

anyagi függetlenség

økonomisk uavhengighet

anyagi gondok

økonomiske bekymringer

anyagi helyzet

økonomisk situasjon

12