Ungersk-Japansk ordbok »

igen betyder på japanska

UngerskaJapanska
igen

ee

hai

hanahada

hijouni

iesu

iiya

iya

meppou

oikoshi

passhingu

sayou

souiu

toorisugarino

tsuuka

tsuukou

tsuyoi

ui

yohodo

yoppodo

igen hamar

kan'ippatsuwoirezu

igen

joutou

torebian

igen nagy

manmosu

igen sok

amarini

anmari

banban

hidosugiru

kadai

manman

sukoburu

taisou

tata

yamayama

yokei

igen sokat

banban

manman

sukoburu

taisou

tata

yamayama

12