Ungersk-Japansk ordbok »

burgonya betyder på japanska

UngerskaJapanska
burgonya

imo

jagaimo

poteto

burgonyaszirom

kirikuzu

sohen

hasábburgonya

kirikuzu

sohen

vagdalt hús és burgonya

hasshu