Ungersk-Engelsk ordbok »

tényleges är på engelska

UngerskaEngelska
tényleges melléknév

actual◼◼◼ adjective
[UK: ˈæk.tʃuəl] [US: ˈæk.tʃə.wəl]

real [realer, realest]◼◼◻ adjective
[UK: rɪəl] [US: riː.l̩]

true [truer, truest]◼◻◻ adjective
[UK: truː] [US: ˈtruː]

regular◼◻◻ adjective
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈre.ɡjə.lər]

effective◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈfekt.ɪv] [US: ɪ.ˈfekt.ɪv]

practical◼◻◻ adjective
[UK: ˈpræk.tɪk.l̩] [US: ˈpræk.tək.l̩]

factual◼◻◻ adjective
[UK: ˈfæk.tʃʊəl] [US: ˈfæk.tʃuːəl]

substantive◼◻◻ adjective
[UK: ˈsʌb.stən.tɪv] [US: ˈsʌb.stən.tɪv]

concrete◼◻◻ adjective
[UK: ˈkɒŋ.kriːt] [US: kən.ˈkriːt]

positive◼◻◻ adjective
[UK: ˈpɒ.zə.tɪv] [US: ˈpɑː.zə.tɪv]

virtual◼◻◻ adjective
[UK: ˈvɜː.tʃʊəl] [US: ˈvɝː.tʃuːəl]

operative◼◻◻ adjective
[UK: ˈɒ.pə.rə.tɪv] [US: ˈɑː.pə.rə.tɪv]

matter-of-fact adjective
[UK: ˈmæ.tə(r) əv fækt] [US: ˈmæ.tər əv ˈfækt]

tényleges (nem virtuális) egység melléknév

physical device adjective
[UK: ˈfɪ.zɪk.l̩ dɪ.ˈvaɪs] [US: ˈfɪ.zɪk.l̩ dɪ.ˈvaɪs]

tényleges bevételek

actual receipts◼◼◼[UK: ˈæk.tʃuəl rɪ.ˈsiːts] [US: ˈæk.tʃə.wəl rə.ˈsiːts]

net receipts[UK: net rɪ.ˈsiːts] [US: ˈnet rə.ˈsiːts]

tényleges energia

dynamic energy[UK: daɪ.ˈnæ.mɪk ˈe.nə.dʒi] [US: daɪ.ˈnæ.mɪk ˈe.nər.dʒi]

tényleges események drámai újrajátszása főnév

doku-drama noun

tényleges gond

matter of concern[UK: ˈmæ.tə(r) əv kən.ˈsɜːn] [US: ˈmæ.tər əv kən.ˈsɝːn]

tényleges hadviselés

shooting war[UK: ˈʃuːt.ɪŋ wɔː(r)] [US: ˈʃuːt.ɪŋ ˈwɔːr]

tényleges hatásfok

actual efficiency[UK: ˈæk.tʃuəl ɪ.ˈfɪʃn.si] [US: ˈæk.tʃə.wəl ə.ˈfɪ.ʃən.si]

tényleges helyzet

actual situation◼◼◼[UK: ˈæk.tʃuəl ˌsɪ.tʃʊ.ˈeɪʃ.n̩] [US: ˈæk.tʃə.wəl ˌsɪ.tʃuː.ˈeɪʃ.n̩]

actualities noun
[UK: ˌæk.tʃu.ˈæ.lə.tiz] [US: ˌæk.tʃu.ˈæ.lə.tiz]

state of the facts[UK: steɪt əv ðə fækts] [US: ˈsteɪt əv ðə ˈfækts]

tényleges idejét szolgáló katona

serving soldier[UK: ˈsɜːv.ɪŋ ˈsəʊl.dʒə(r)] [US: ˈsɝːv.ɪŋ ˈsoʊl.dʒə(r)]

tényleges irányszög

true heading[UK: truː ˈhed.ɪŋ] [US: ˈtruː ˈhed.ɪŋ]

tényleges iránytartás

true heading[UK: truː ˈhed.ɪŋ] [US: ˈtruː ˈhed.ɪŋ]

tényleges katonai szolgálat GB

colour-service[UK: ˈkʌ.lə(r) ˈsɜː.vɪs] [US: ˈkʌ.lər ˈsɝː.vəs]

tényleges katonai szolgálatban

under arms◼◼◼[UK: ˈʌnd.ə(r) ɑːmz] [US: ˈʌnd.r̩ ˈɑːrmz]

on active service[UK: ɒn ˈæk.tɪv ˈsɜː.vɪs] [US: ɑːn ˈæk.tɪv ˈsɝː.vəs]

tényleges katonaság

effectives[UK: ɪˈfɛktɪvz ] [US: ɪˈfɛktɪvz ]

tényleges kár

actual damages◼◼◼ noun
[UK: ˈæk.tʃuəl ˈdæ.mɪ.dʒɪz] [US: ˈæk.tʃə.wəl ˈdæ.mə.dʒəz]

actual damage◼◼◻[UK: ˈæk.tʃuəl ˈdæ.mɪdʒ] [US: ˈæk.tʃə.wəl ˈdæ.mədʒ]

real damage◼◼◻[UK: rɪəl ˈdæ.mɪdʒ] [US: riː.l̩ ˈdæ.mədʒ]

tényleges nettó vagyon

actual net worth

tényleges paritás

actual parity[UK: ˈæk.tʃuəl ˈpæ.rɪ.ti] [US: ˈæk.tʃə.wəl ˈpe.rə.ti]

tényleges rendfokozat

substantive rank[UK: ˈsʌb.stən.tɪv ræŋk] [US: ˈsʌb.stən.tɪv ˈræŋk]

tényleges szolgálat

active service[UK: ˈæk.tɪv ˈsɜː.vɪs] [US: ˈæk.tɪv ˈsɝː.vəs]

tényleges szolgálatban van

be in arms[UK: bi ɪn ɑːmz] [US: bi ɪn ˈɑːrmz]

be on the active list[UK: bi ɒn ðə ˈæk.tɪv lɪst] [US: bi ɑːn ðə ˈæk.tɪv ˈlɪst]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska