Ungersk-Engelsk ordbok »

sűrített är på engelska

UngerskaEngelska
sűrített melléknév

condensed◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈdenst] [US: kən.ˈdenst]

concentrated◼◼◻ adjective
[UK: ˈkɒn.sən.treɪ.tɪd] [US: ˈkɒn.sən.ˌtre.təd]

compacted◼◻◻ adjective

densified adjective
[UK: dˈensɪfˌaɪd] [US: dˈensᵻfˌaɪd]

sűrített (tej) melléknév

evaporated◼◼◼ adjective

sűrített gyümölcslé

dry juice[UK: draɪ dʒuːs] [US: ˈdraɪ ˈdʒuːs]

sűrített húsleves

stock[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

stock-pot[UK: stɒk pɒt] [US: ˈstɑːk ˈpɑːt]

stockpot

sűrített levegő főnév

compressed air◼◼◼ noun

sűrített levegő nyomása főnév

air-pressure [air-pressures] noun
[UK: eə(r) ˈpre.ʃə(r)] [US: ˈer ˈpre.ʃər]

sűrített levegőjű légtartály

air-drum[UK: eə(r) drʌm] [US: ˈer ˈdrəm]

sűrített levegős labdakilövő

ball of pneumatic release[UK: bɔːl əv njuː.ˈmæ.tɪk rɪ.ˈliːs] [US: ˈbɒl əv nuː.ˈmæ.tɪk ri.ˈliːs]

sűrített levegővel működő melléknév

pneumatic adjective
[UK: njuː.ˈmæ.tɪk] [US: nuː.ˈmæ.tɪk]

sűrített tej

condensed milk◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈdenst mɪlk] [US: kən.ˈdenst ˈmɪlk]

evaporated milk [evaporated milks]◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈvæ.pə.reɪ.tɪd mɪlk] [US: ɪ.ˈvæ.pə.ˌre.təd ˈmɪlk]

concentrated milk◼◻◻[UK: ˈkɒn.sən.treɪ.tɪd mɪlk] [US: ˈkɒn.sən.ˌtre.təd ˈmɪlk]

cukrozott sűrített tej főnév

sweetened condensed milk◼◼◼ noun

festékszórás sűrített levegővel

spatter-work[UK: ˈspæ.tə(r) ˈwɜːk] [US: ˈspæ.tər ˈwɝːk]

nem sűrített melléknév

uncompressed adjective
[UK: ˌʌnkəmˈprɛst ] [US: ʌnkəmˈprɛst ]

uncondensed adjective
[UK: ˌʌnkənˈdɛnst ] [US: ʌnkənˈdɛnst ]

végletekig sűrített melléknév

quintessential◼◼◼ adjective
[UK: kwɪn.ˈtesns] [US: ˌkwɪn.tə.ˈsen.ʃəl]

You can find it in:

UngerskaEngelska