Ungersk-Engelsk ordbok »

levegő är på engelska

UngerskaEngelska
levegő főnév

air [airs]◼◼◼ noun
[UK: eə(r)] [US: ˈer]

wind [winds]◼◻◻ noun
[UK: wɪnd] [US: wɪnd]

air-outlet noun
[UK: eə(r) ˈaʊt.let] [US: ˈer ˈaʊˌt.let]

dry ullage noun
[UK: draɪ ˈʌ.lɪdʒ] [US: ˈdraɪ ˈʌ.lɪdʒ]

ullage noun
[UK: ˈʌ.lɪdʒ] [US: ˈʌ.lɪdʒ]

wind supply noun
[UK: wɪnd sə.ˈplaɪ] [US: wɪnd sə.ˈplaɪ]

levegő befújás főnév

air-blast◼◼◼ noun
[UK: eə(r) blɑːst] [US: ˈer ˈblæst]

levegő bepréselése égési térbe

forced induction[UK: fɔːst ɪn.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˈfɔːrst ˌɪn.ˈdək.ʃn̩]

levegő eltávolítása főnév
műsz

eversion [eversions] noun
[UK: ɪvˈɜːʃən] [US: ɪvˈɜːʒən]

levegő kiáramlása

air-outlet[UK: eə(r) ˈaʊt.let] [US: ˈer ˈaʊˌt.let]

levegő megfertőzése főnév

mephitis◼◼◼ noun
[UK: me.ˈfaɪ.tɪs] [US: mə.ˈfaɪ.tɪs]

levegő után kapkod

pant◼◼◼[UK: pænt] [US: ˈpænt]

be short of breath[UK: bi ʃɔːt əv breθ] [US: bi ˈʃɔːrt əv ˈbreθ]

breathe hard[UK: briːð hɑːd] [US: ˈbriːð ˈhɑːrd]

pant for breath[UK: pænt fɔː(r) breθ] [US: ˈpænt ˈfɔːr ˈbreθ]

levegő után kapkod, zihál

be short of breath[UK: bi ʃɔːt əv breθ] [US: bi ˈʃɔːrt əv ˈbreθ]

levegő által hordott melléknév

airborne adjective
[UK: ˈeə.bɔːn] [US: ˈer.ˌbɔːrn]

levegő által szállított melléknév

airborne adjective
[UK: ˈeə.bɔːn] [US: ˈer.ˌbɔːrn]

levegő által terjesztett (kórokozó) melléknév

airborne adjective
[UK: ˈeə.bɔːn] [US: ˈer.ˌbɔːrn]

levegő- és légkörtanulmányozás főnév

aeroscopy noun
[UK: eərˈəʊskəpi] [US: erˈoʊskəpi]

levegő-föld melléknév

air-to-ground◼◼◼ adjective
[UK: eə(r) tuː ɡraʊnd] [US: ˈer ˈtuː ˈɡraʊnd]

levegő-gáz keverék

air gas[UK: eə(r) ɡæs] [US: ˈer ˈɡæs]

levegő-levegő (rakéta) melléknév

air-to-air◼◼◼ adjective
[UK: eə(r) tuː eə(r)] [US: ˈer ˈtuː ˈer]

levegő-mintavevő főnév

air-sample noun
[UK: eə(r) ˈsɑːm.pl̩] [US: ˈer ˈsæm.pl̩]

levegőbe beszél ige

talk through verb

levegőbe beszél (átv)

talk to the wind[UK: ˈtɔːk tuː ðə wɪnd] [US: ˈtɔːk ˈtuː ðə wɪnd]

levegőbe bámul

star-gaze[UK: stɑː(r) ɡeɪz] [US: ˈstɑːr ˈɡeɪz]

levegőbe dob

fling up[UK: flɪŋ ʌp] [US: ˈflɪŋ ʌp]

levegőbe dobás

tossing[UK: ˈtɒs.ɪŋ] [US: ˈtɒs.ɪŋ]

levegőbe emelkedik

fly-up[UK: flaɪ ʌp] [US: ˈflaɪ ʌp]

levegőbe emelkedés főnév

airborne noun
[UK: ˈeə.bɔːn] [US: ˈer.ˌbɔːrn]

levegőbe hajít

fling up[UK: flɪŋ ʌp] [US: ˈflɪŋ ʌp]

levegőbe lő

shoot in the air◼◼◼[UK: ʃuːt ɪn ðə eə(r)] [US: ˈʃuːt ɪn ðə ˈer]

levegőbe repül

go up◼◼◼[UK: ɡəʊ ʌp] [US: ˈɡoʊ ʌp]

levegőbe röpít

blow sky-high[UK: bləʊ skaɪ haɪ] [US: ˈbloʊ ˈskaɪ ˈhaɪ]

levegőbe szökellés főnév

elevation [elevations] noun
[UK: ˌe.lɪ.ˈveɪʃ.n̩] [US: ˌe.lə.ˈveɪʃ.n̩]

levegőbe szökken

cut a caper[UK: kʌt ə ˈkeɪ.pə(r)] [US: ˈkət ə ˈkeɪ.pər]

levegőbe ugrik

cut a caper[UK: kʌt ə ˈkeɪ.pə(r)] [US: ˈkət ə ˈkeɪ.pər]

levegőbe ugrás tánc közben

pigeon-wing[UK: ˈpɪ.dʒən wɪŋ] [US: ˈpɪ.dʒən ˈwɪŋ]

levegőbefúvó szerkezet főnév

diffuser [diffusers] noun
[UK: dɪ.ˈfjuː.zə(r)] [US: dɪ.ˈfjuː.zər]

12

You can find it in:

UngerskaEngelska