Ungersk-Engelsk ordbok »

leírhatatlan är på engelska

UngerskaEngelska
leírhatatlan melléknév

indescribable◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈskraɪ.bəb.l̩] [US: ˌɪn.də.ˈskraɪ.bəb.l̩]

nameless◼◻◻ adjective
[UK: ˈneɪm.ləs] [US: ˈneɪm.ləs]

undescribable◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌndɪsˈkraɪbəbl ] [US: ʌndɪˈskraɪbəbəl ]

unutterable◼◻◻ adjective
[UK: ʌn.ˈʌ.tə.rəb.l̩] [US: ʌn.ˈʌ.tə.rəb.l̩]

defy description◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈfaɪ dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: də.ˈfaɪ də.ˈskrɪp.ʃn̩]

inexpressible adjective
[UK: ˌɪ.nɪk.ˈspre.səb.l̩] [US: ˌɪ.nɪk.ˈspre.səb.l̩]

no words can describe adjective
[UK: nəʊ ˈwɜːdz kæn dɪ.ˈskraɪb] [US: ˈnoʊ ˈwɝːdz ˈkæn də.ˈskraɪb]

beggar description adjective
[UK: ˈbe.ɡə(r) dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈbe.ɡər də.ˈskrɪp.ʃn̩]

beyond expression adjective
[UK: bɪ.ˈjɒnd ɪk.ˈspreʃ.n̩] [US: bɪ.ˈɑːnd ɪk.ˈspreʃ.n̩]

inenarrable adjective
[UK: ɪnenˈɑːrəbəl] [US: ɪnenˈɑːrrəbəl]

inexpressive adjective
[UK: ɪn.ɪk.ˈspre.sɪv] [US: ɪn.ɪk.ˈspre.sɪv]

it baffles description adjective
[UK: ɪt ˈbæf.l̩z dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˈɪt ˈbæf.l̩z də.ˈskrɪp.ʃn̩]

past expression adjective
[UK: pɑːst ɪk.ˈspreʃ.n̩] [US: ˈpæst ɪk.ˈspreʃ.n̩]

leírhatatlan (átv) melléknév

beyond description◼◼◼ adjective
[UK: bɪ.ˈjɒnd dɪ.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: bɪ.ˈɑːnd də.ˈskrɪp.ʃn̩]

leírhatatlanság főnév

indescribability noun
[UK: ˌɪndɪsˌkraɪbəˈbɪlɪti ] [US: ˌɪndɪˌskraɪbəˈbɪlɪti ]

indestructibility◼◼◼ noun
[UK: ˌɪn.dɪ.ˌstrʌk.tə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌɪn.də.ˌstrək.tə.ˈbɪ.lə.ti]

leírhatatlanul határozószó

indescribably◼◼◼ adverb
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈskraɪ.bə.bli] [US: ˌɪn.dɪ.ˈskraɪ.bə.bli]

inexpressibly◼◻◻ adverb
[UK: i.nex.pres.si.bli] [US: i.nex.pres.si.bli]

unutterably adverb
[UK: ʌn.ˈʌ.tə.rə.bli] [US: ʌn.ˈʌ.tə.rə.bli]

szavakkal leírhatatlan kegyetlenség

cruelty beyond words[UK: ˈkruːəl.ti bɪ.ˈjɒnd ˈwɜːdz] [US: ˈkruːl.ti bɪ.ˈɑːnd ˈwɝːdz]

You can find it in:

UngerskaEngelska