Ungersk-Engelsk ordbok »

figyelemmel halmoz el vkt är på engelska

UngerskaEngelska
figyelemmel halmoz el vkt

encompass somebody with care and attention[UK: ɪnˈk.ʌm.pəs ˈsʌm.bə.di wɪð keə(r) ənd ə.ˈten.ʃn̩] [US: enˈk.ʌm.pəs ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈker ænd ə.ˈten.ʃn̩]

You can find it in:

UngerskaEngelska