Ungersk-Engelsk ordbok »

dallamos är på engelska

UngerskaEngelska
dallamos melléknév

melodious◼◼◼ adjective
[UK: mɪ.ˈləʊ.dɪəs] [US: mɪˈlo.ʊ.dɪəs]

melodic◼◼◼ adjective
[UK: mɪ.ˈlɒ.dɪk] [US: mə.ˈlɑː.dɪk]

musical◼◼◼ adjective
[UK: ˈmjuː.zɪk.l̩] [US: ˈmjuː.zɪk.l̩]

sweet [sweeter, sweetest]◼◼◻ adjective
[UK: swiːt] [US: ˈswiːt]

dulcet◼◼◻ adjective
[UK: ˈdʌl.sɪt] [US: ˈdʌl.sət]

tuneful◼◻◻ adjective
[UK: ˈtjuːn.fəl] [US: ˈtuːn.fəl]

euphonious◼◻◻ adjective
[UK: juː.ˈfəʊ.njəs] [US: juːˈfo.ʊ.niːəs]

harmonious◼◻◻ adjective
[UK: hɑː.ˈməʊ.nɪəs] [US: harˈmoʊ.niəs]

canorous adjective
[UK: kə.ˈnɔː.rəs] [US: kə.ˈnɔː.rəs]

tunable adjective
[UK: ˈtuː.nə.bəl] [US: ˈtuː.nə.bəl]

tuneable adjective
[UK: ˈtjuːnəbl ] [US: ˈtunəbl ]

vocalic adjective
[UK: vəʊˈk.æ.lɪk] [US: voʊˈk.æ.lɪk]

dallamos melléknév
biz

tuny adjective
[UK: ˈtjuː.nɪ] [US: ˈtjuː.nɪ]

dallamos moll hangsor

melodic minor scale[UK: mɪ.ˈlɒ.dɪk ˈmaɪ.nə(r) skeɪl] [US: mə.ˈlɑː.dɪk ˈmaɪ.nər ˈskeɪl]

dallamos moll skála

melodic minor scale[UK: mɪ.ˈlɒ.dɪk ˈmaɪ.nə(r) skeɪl] [US: mə.ˈlɑː.dɪk ˈmaɪ.nər ˈskeɪl]

dallamosan határozószó

musically◼◼◼ adverb
[UK: ˈmjuː.zɪk.l̩i] [US: ˈmjuː.zɪk.l̩i]

melodiously◼◼◻ adverb
[UK: mɪ.ˈləʊ.dɪə.sli] [US: mɪˈlo.ʊ.dɪə.sli]

tunefully◼◼◻ adverb
[UK: ˈtjuːn.fə.li] [US: ˈtjuːn.fə.li]

tunably adverb
[UK: ˈtjuːnəbli ] [US: ˈtunəbəli ]

vocally adverb
[UK: ˈvəʊk.ə.li] [US: ˈvoʊk.ə.li]

dallamosan énekel

lilt[UK: lɪlt] [US: ˈlɪlt]

dallamosan recitál ige

intonate [intonated, intonated, intonating, intonates] verb
[UK: ˈɪn.təʊ.neɪt] [US: ˈɪnto.ʊ.ˌneɪt]

intone [intoned, intoned, intoning, intones] verb
[UK: ɪn.ˈtəʊn] [US: ˌɪnˈtoʊn]

dallamosítás főnév

vocalization [vocalizations] noun
[UK: ˌvəʊk.ə.laɪ.ˈzeɪ.ʃən] [US: ˌvəʊk.ə.laɪ.ˈzeɪ.ʃən]

dallamossá tesz ige

euphonize verb
[UK: ˈjuː.fə.naɪz] [US: ˈjuː.fə.ˌnaɪz]

melodize verb
[UK: ˈme.lə.daɪz] [US: ˈme.lə.ˌdaɪz]

dallamosság főnév

melodiousness noun
[UK: mɪ.ˈləʊ.dɪə.snəs] [US: mɪˈlo.ʊ.dɪə.snəs]

tunableness noun
[UK: ˈtjuːnəblnəs ] [US: ˈtunəbəlnəs ]

tunefulness noun
[UK: ˈtjuːn.fəl.nəs] [US: ˈtjuːn.fəl.nəs]

nem dallamos melléknév

immelodious adjective
[UK: ɪmɪlˈəʊdɪəs] [US: ɪmɪlˈoʊdɪəs]

unmelodious adjective
[UK: ˌʌnmɪˈləʊdjəs ] [US: ʌnməˈloʊdiəs ]

unmusical adjective
[UK: ʌn.ˈmjuː.zɪk.l̩] [US: ʌn.ˈmjuː.zɪk.l̩]

You can find it in:

UngerskaEngelska