Ungarsk-Norsk ordbok »

köp betyr norsk

UngarskNorsk
köp vb

spytter

köpcös adj

undersetsig

köpdös vb

spyttergjentatte ganger

köpeny sb

kappe

köpet sb

spytt

köpköd vb

spyttergjentatte ganger

köpködés sb

spytting

köpés sb

spytt

köpönyeg sb

kappe

köpönyeget forgat

snur kappen etter vinden

köpönyegforgatás sb

det å snu kappen etter vinden, opportunisme

köpönyegforgató sb

opportunist, værhaneegentlig: en som snur kappen etter vinden

köpül vb

kjerner

köpőcsésze sb

spyttebakk, spyttebakke

köpű sb

kinne

aranyköpés sb

kvikk bemerkning, vittighet

beköp vb

sladre, tyste

spytter på

beköpte a légy

belagt med fluespy

beköpés sb

kvikk kommentar

beleköp vb

spytter inn i

elköp vb slang

plaprer ut en hemmelighet

esőköpeny sb

regnfrakk, regnkåpe

frissen köpült

nykjernet

frissen köpült vaj

nykjernet smør

frottírköpeny sb

frottékåpe

fürdőköpeny sb

badekåpe

hálóköpeny sb

morgenkåpe, slåbrok

kiköp vb

spytter ut

leköp vb

spytter på

légyköpés sb

fluelort

markába köp

spytter i nevene

munkaköpeny sb

arbeidsfrakk, kittel

porköpeny sb

støvfrakk

köp vb

spytter på

vajköpülő sb

smørkjerne

vérköpés sb

blodspytting