Ungarsk-Latinsk ordbok »

név betyr latinsk

UngarskLatinsk
név főnév

appellatio [appellationis](3rd) F
noun

N. (nomen)noun
abb. M

nomen [nominis](3rd) N
noun

vocabulum [vocabuli](2nd) N
noun

vocamen [vocaminis](3rd) N
noun

név (de nem családnév) főnév

cognomentum [cognomenti](2nd) N
noun

név feltüntetése nélkül

sine nomine

név nélkül

s.n. (sine nomine)

név szerint

in specie

név szerint határozószó

nominatimadverb

nomineadverb

név szerint Aeneis

Aeneis nomine

név szerint idézett főnév

appellatus [appellati](2nd) M
noun

név szerint Zách Felicián

nomine Feliciani de genere Zaah

név szerinti

nominalis [~e](2nd)

névelő főnév

art (articulus)noun

néven nevezés

nomenclatio [~onis]F

névjegyzék főnév

Alb. (album)noun

catalogus [catalogi](2nd) M
noun

névjegyzék (consuli) főnév

fasti [~orum]noun
M

névkiáltás főnév

nomenclatura [nomenclaturae](1st) F
noun

névkiáltó főnév

monitor [monitoris](3rd) M
noun

névkiáltó (rabszolga, aki urának az utcán szembejövőket megnevezte) főnév

nomenclator [nomenclatoris](3rd) M
noun

névleg határozószó

i.n. (in nomine)adverb

nominatimadverb

nomineadverb

nomine tenusadverb

verboadverb

névleges melléknév

appellativus [appellativa, appellativum]adjective

nominalis [~e](2nd)
adjective

névlegesen

nomine tenus

névmutató főnév

repertorium [~ii]noun
N

névmás főnév

pronomen minisnoun
N

névmási melléknév

pronominalis [~e](2nd)
adjective

névsor főnév

alb. (albus )noun

catalogus [catalogi](2nd) M
noun

lista [~ae]noun
F

tabulaenoun

névszerint felsorol

nominatim persequor

névszó főnév

nomen [nominis](3rd) N
noun

12