Ungarsk-engelsk ordbok »

vándorlás betyr engelsk

UngarskEngelsk
vándorlás főnév

migration [migrations]◼◼◼ noun
[UK: maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩]

wandering◼◼◻ noun
[UK: ˈwɒn.dər.ɪŋ] [US: ˈwɑːn.dər.ɪŋ]

run [runs]◼◼◻ noun
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

trek [treks]◼◼◻ noun
[UK: trek] [US: ˈtrek]

vándorlás főnév
Aust

walkabout◼◻◻ noun
[UK: ˈwɔːk.ə.baʊt] [US: ˈwɔːk.ə.baʊt]

vándorlás főnév

transmigration noun
[UK: ˌtrænz.maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: ˌtrænz.maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩]

hike [hikes] noun
[UK: haɪk] [US: ˈhaɪk]

peregrination [peregrinations] noun
[UK: ˌpe.rɪ.ɡrɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌpe.rɪ.ɡrɪ.ˈneɪʃ.n̩]

roving noun
[UK: ˈrəʊv.ɪŋ] [US: ˈroʊv.ɪŋ]

vagation noun
[UK: vaɡˈeɪʃən] [US: væɡˈeɪʃən]

vándorlás főnév
ritk

vagabondry noun
[UK: vˈaɡəbˌɒndri] [US: vˈæɡəbˌɑːndri]

vándorlás fény hatására főnév
vegyt

photophoresis [photophoreses] noun
[UK: ˌfotofə.ˈriː.səs] [US: ˌfotofə.ˈriː.səs]

vándorlási melléknév

migratory◼◼◼ adjective
[UK: ˈmaɪ.ɡrət.r̩i] [US: ˈmaɪ.ɡrə.ˌtɔː.ri]

vándorlási kedv főnév

wanderlust◼◼◼ noun
[UK: ˈwɒn.də.lʌst] [US: ˈwɑːn.dər.ˌləst]

vándorlási sebesség

drift velocity[UK: drɪft və.ˈlɒ.sɪ.ti] [US: ˈdrɪft və.ˈlɑː.sə.ti]

a lélekvándorlásban hívő melléknév

metempiric adjective
[UK: mˌiːtɪmpˈɪrɪk] [US: mˌiːɾɪmpˈɪrɪk]

bevándorlás főnév

immigration [immigrations]◼◼◼ noun
[UK: ˌɪ.mɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: ˌɪ.mə.ˈɡreɪʃ.n̩]

migration [migrations]◼◻◻ noun
[UK: maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩]

bevándorlás ellenes (politikai)

nativist[UK: ˈneɪ.tɪ.ˌvɪst] [US: ˈneɪ.tɪ.ˌvɪst]

bevándorlási hivatal tisztje

immigration officer◼◼◼[UK: ˌɪ.mɪ.ˈɡreɪʃ.n̩ ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: ˌɪ.mə.ˈɡreɪʃ.n̩ ˈɑːf.əs.ər]

Bevándorlási és Honosítási Szolgálat főnév
US

INS (Immigration and Naturalizations Service) [INSs] noun
[UK: ɪnz ˌɪ.mɪ.ˈɡreɪʃ.n̩ ənd] [US: ˈɪnz ˌɪ.mə.ˈɡreɪʃ.n̩ ænd]

egymásközti vándorlás főnév

intermigration noun
[UK: ˌɪntəmaɪɡrˈeɪʃən] [US: ˌɪntɚmaɪɡrˈeɪʃən]

elvándorlás főnév

migration [migrations]◼◼◼ noun
[UK: maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩]

wandering noun
[UK: ˈwɒn.dər.ɪŋ] [US: ˈwɑːn.dər.ɪŋ]

elvándorlás (ivási helytől) főnév

denatant noun
[UK: dˈenatənt] [US: dˈenætənt]

kivándorlás főnév

exode noun
[UK: eɡzˈəʊd] [US: eɡzˈoʊd]

expatriation noun
[UK: ek.ˌspe.tri.ˈeɪ.ʃən] [US: ek.ˌspe.tri.ˈeɪ.ʃən]

transmigration noun
[UK: ˌtrænz.maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: ˌtrænz.maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩]

kivándorlás (emigratio) főnév

emigration [emigrations]◼◼◼ noun
[UK: ˌe.mɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: ˌe.mə.ˈɡreɪʃ.n̩]

kivándorlási melléknév

emigratory adjective
[UK: ˈe.mɪ.ɡrə.tə.rɪ] [US: ˈe.mə.ɡrə.tɔː.riː]

kontinensvándorlás főnév

continental drift◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒn.tɪ.ˈnen.tl̩ drɪft] [US: ˌkɑːn.tə.ˈnen.tl̩ ˈdrɪft]

kölcsönös vándorlás főnév

intermigration noun
[UK: ˌɪntəmaɪɡrˈeɪʃən] [US: ˌɪntɚmaɪɡrˈeɪʃən]

levándorlás főnév

eluviation noun
[UK: ɪlˌuːvɪˈeɪʃən] [US: ᵻlˌuːvɪˈeɪʃən]

lélekvándorlás főnév

reincarnation [reincarnations]◼◼◼ noun
[UK: ˌriːɪnk.ɑː.ˈneɪʃ.n̩] [US: ri.ˌɪnkar.ˈneɪʃ.n̩]

transmigration◼◼◼ noun
[UK: ˌtrænz.maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: ˌtrænz.maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩]

transmigration of soul◼◻◻ noun
[UK: ˌtrænz.maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩ əv səʊl] [US: ˌtrænz.maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩ əv soʊl]

transmigration of souls◼◻◻ noun
[UK: ˌtrænz.maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩ əv səʊlz] [US: ˌtrænz.maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩ əv soʊlz]

metempsychosis [metempsychoses]◼◻◻ noun
[UK: ˌme.temp.sɪˈk.əʊ.sɪs] [US: mə.tem.səˈko.ʊ.sɪs]

soul transmigration noun
[UK: səʊl ˌtrænz.maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩] [US: soʊl ˌtrænz.maɪ.ˈɡreɪʃ.n̩]

lélekvándorlás főnév
ritk

transincorporation noun
[UK: trˌansɪnkˌɔːpərˈeɪʃən] [US: trˌænsɪnkˌoːrpɚrˈeɪʃən]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk