Ungarsk-engelsk ordbok » termelés betyr engelsk

UngarskEngelsk
termelés főnév

production◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: prə.ˈdək.ʃn̩]

output◼◼◻ noun
[UK: ˈaʊt.pʊt] [US: ˈaʊt.ˌpʊt]

growth◼◻◻ noun
[UK: ɡrəʊθ] [US: ɡroʊθ]

yield◼◻◻ noun
[UK: jiːld] [US: ˈjiːld]

processing◼◻◻ noun
[UK: ˈprəʊ.ses.ɪŋ] [US: ˈproʊ.ses.ɪŋ]

flow-production noun
[UK: fləʊ prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˈfloʊ prə.ˈdək.ʃn̩]

out-turn noun
[UK: ˈaʊt tɜːn] [US: ˈaʊt ˈtɝːn]

turn-out noun
[UK: tɜːn ˈaʊt] [US: ˈtɝːn ˈaʊt]

turnout noun
[UK: ˈtɜː.naʊt] [US: ˈtɝː.ˌnɑːwt]

termelési melléknév

productional adjective
[UK: prəˈdʌkʃən(ə)l ] [US: prəˈdʌkʃən(ə)l ]

termelési asszisztens

production assistant◼◼◼

termelési csoportvezető

production supervisor[UK: prə.ˈdʌk.ʃn̩ ˈsuː.pə.vaɪ.zə(r)] [US: prə.ˈdək.ʃn̩ ˈsuː.pər.ˌvaɪ.zər]

termelési csúcsteljesítmény

record output[UK: rɪˈk.ɔːd ˈaʊt.pʊt] [US: rəˈk.ɔːrd ˈaʊt.ˌpʊt]

termelési előirányzat nem teljesítése

shortfall (deficit, shortage)[UK: ˈʃɔːt.fɔːl] [US: ˈʃɔːrt.ˌfɒl]

termelési eredmény főnév

output noun
[UK: ˈaʊt.pʊt] [US: ˈaʊt.ˌpʊt]

termelési eszközök

capital goods◼◼◼[UK: ˈkæ.pɪ.təl ɡʊdz] [US: ˈkæ.pə.təl ˈɡʊdz]

termelési funkció főnév

production function◼◼◼ noun

termelési görbe főnév

production curve◼◼◼ noun

termelési igazgató

operations manager[UK: ˌɒ.pə.ˈreɪʃ.n̩z ˈmæ.nɪ.dʒə(r)] [US: ˌɑː.pə.ˈreɪʃ.n̩z ˈmæ.nə.dʒər]

termelési javak

producer goods[UK: prə.ˈdjuː.sə(r) ɡʊdz] [US: prə.ˈduː.sər ˈɡʊdz]

producers' goods[UK: prə.ˈduː.sərz ɡʊdz] [US: prə.ˈduː.sərz ˈɡʊdz]

termelési költség

cost of production◼◼◼[UK: kɒst əv prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˈkɑːst əv prə.ˈdək.ʃn̩]

prime cost[UK: praɪm kɒst] [US: ˈpraɪm ˈkɑːst]

termelési mozgalom

output drive[UK: ˈaʊt.pʊt draɪv] [US: ˈaʊt.ˌpʊt ˈdraɪv]

termelésileg határozószó

productively◼◼◼ adverb
[UK: prə.ˈdʌk.tɪ.vli] [US: prə.ˈdək.tɪ.vli]

termelésirányítás gazd főnév

production management◼◼◼ noun

termelést befolyásoló betegség

production disease[UK: prə.ˈdʌk.ʃn̩ dɪ.ˈziːz] [US: prə.ˈdək.ʃn̩ ˌdɪ.ˈziːz]

acéltermelés főnév

steel production◼◼◼ noun
[UK: stiːl prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˈstiːl prə.ˈdək.ʃn̩]

aranykitermelési jogosítvány

reef claim[UK: riːf kleɪm] [US: ˈriːf ˈkleɪm]

befejezetlen termelés

work in progress◼◼◼[UK: ˈwɜːk ɪn prə.ˈɡres] [US: ˈwɝːk ɪn ˈprɑː.ˌɡres]

bortermelés

wine growing◼◼◼

vine-culture noun
[UK: vaɪn ˈkʌl.tʃə(r)] [US: ˈvaɪn ˈkʌl.tʃər]

viniculture noun
[UK: ˈvɪ.nɪk.ʌl.tʃə] [US: ˈvɪ.nəˌk.ʌl.tʃər]

viticulture noun
[UK: ˈvɪ.tɪk.ʌl.tʃə] [US: ˈvɪ.təˌk.ʌl.tʃər]

wine-production noun
[UK: waɪn prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˈwaɪn prə.ˈdək.ʃn̩]

csökkenti a termelést

put a check on production[UK: ˈpʊt ə tʃek ɒn prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˈpʊt ə ˈtʃek ɑːn prə.ˈdək.ʃn̩]

elektromosságtermelés szervezetben főnév
biol vill

electrogenesis noun
[UK: ɪlˌektrəʊdʒˈenɪsˌɪs] [US: ɪlˌektroʊdʒˈenɪsˌɪs]

elégtelen termelés főnév

underproduction noun
[UK: ˌʌn.də.prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˌʌn.də.prə.ˈdʌk.ʃn̩]

energiatermelés főnév

production of energy◼◼◼ noun
[UK: prə.ˈdʌk.ʃn̩ əv ˈe.nə.dʒi] [US: prə.ˈdək.ʃn̩ əv ˈe.nər.dʒi]

energy production◼◼◻ noun
[UK: ˈe.nə.dʒi prə.ˈdʌk.ʃn̩] [US: ˈe.nər.dʒi prə.ˈdək.ʃn̩]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk