Ungarsk-engelsk ordbok »

szembetűnő betyr engelsk

UngarskEngelsk
szembetűnő melléknév

conspicuous◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈspɪ.kjʊəs] [US: kən.ˈspɪ.kjuːəs]

outstanding◼◼◻ adjective
[UK: ˌaʊt.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˌɑːwt.ˈstænd.ɪŋ]

salient◼◼◻ adjective
[UK: ˈseɪ.lɪənt] [US: ˈseɪ.liənt]

eye-catching adjective
[UK: aɪ ˈkætʃ.ɪŋ] [US: ˈaɪ ˈkætʃ.ɪŋ]

it can be seen with half an eye adjective
[UK: ɪt kæn bi ˈsiːn wɪð hɑːf ən aɪ] [US: ˈɪt ˈkæn bi ˈsiːn wɪθ ˈhæf ˈæn ˈaɪ]

prosilient adjective
[UK: prˈɒsɪlˌiənt] [US: prˈɑːsɪlˌiənt]

stick-out adjective
[UK: stɪk ˈaʊt] [US: ˈstɪk ˈaʊt]

well-marked◼◻◻ adjective
[UK: wel mɑːkt] [US: ˈwel ˈmɑːrkt]

szembetűnő különbség

decided difference[UK: dɪ.ˈsaɪ.dɪd ˈdɪ.frəns] [US: də.ˈsaɪ.dəd ˈdɪ.fə.rəns]

szembetűnő volta (vmnek) főnév

conspicuousness noun
[UK: kən.ˈspɪ.kjʊə.snəs] [US: kən.ˈspɪ.kjʊə.snəs]

szembetűnő vonás főnév

salience noun
[UK: ˈseɪ.lɪəns] [US: ˈseɪ.lɪəns]

szembetűnően határozószó

conspicuously◼◼◼ adverb
[UK: kən.ˈspɪ.kjʊə.sli] [US: kən.ˈspɪ.kjuːə.sli]

szembetűnően a legjobb

by far the best[UK: baɪ ˈfɑː(r) ðə best] [US: baɪ ˈfɑːr ðə ˈbest]

szembetűnőség főnév

obviousness noun
[UK: ˈɒb.vɪə.snəs] [US: ˈɒb.vɪə.snəs]

prominence [prominences] noun
[UK: ˈprɒ.mɪ.nəns] [US: ˈprɑː.mə.nəns]

prosiliency noun
[UK: prˈɒsɪlˌiənsi] [US: prˈɑːsɪlˌiənsi]

nem szembetűnő melléknév

inconspicuous adjective
[UK: ˌɪnk.ən.ˈspɪ.kjʊəs] [US: ˌɪŋˈk.ɑːn.spɪ.kwəs]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk