Ungarsk-engelsk ordbok » pótlás betyr engelsk

UngarskEngelsk
pótlás

replacement◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈpleɪ.smənt] [US: rə.ˈpleɪ.smənt]

annex◼◻◻ noun
[UK: ˈæ.neks] [US: ˈæ.ˌneks]

renewal◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈnjuːəl] [US: rə.ˈnuːəl]

replacing◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈpleɪs.ɪŋ] [US: rə.ˈpleɪs.ɪŋ]

substitution◼◻◻ noun
[UK: ˌsʌb.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩] [US: ˌsʌb.stə.ˈtuːʃ.n̩]

supplement◼◻◻ noun
[UK: ˈsʌ.plɪ.ment] [US: ˈsʌ.plə.mənt]

addenda noun
[UK: ə.ˈden.də] [US: ə.ˈden.də]

addendum noun
[UK: ə.ˈden.dəm] [US: ə.ˈde.dəm]

admixture noun
[UK: əd.ˈmɪks.tʃə(r)] [US: əd.ˈmɪks.tʃər]

codicil noun
[UK: ˈkəʊ.dɪ.sɪl] [US: ˈkoʊ.dɪ.sɪl]

pótlási költség

replacement cost◼◼◼[UK: rɪ.ˈpleɪ.smənt kɒst] [US: rə.ˈpleɪ.smənt ˈkɑːst]

pótlások

replacements◼◼◼[UK: rɪ.ˈpleɪ.smənts] [US: ri.ˈpleɪ.smənts]

pótlástan (prothetica)

prosthetics[UK: prɒs.ˈθet.ɪks] [US: prɑːs.ˈθet.ɪks]

anyagutánpótlási munkakör főnév

logistics noun
[UK: lə.ˈdʒɪ.stɪks] [US: lə.ˈdʒɪ.stɪks]

bőrpótlás (dermatoplastica) főnév

dermatoplasty noun
[UK: dˈɜːmətˌɒpləsti] [US: dˈɜːmətˌɑːpləsti]

csontpótlás, beültetés főnév

arthroplasty noun
[UK: ˈɑːθrəpləsti] [US: ˈɑːrθrəpləsti]

csontpótlás (osteoplastica) főnév

osteoplasty noun
[UK: ˈɒstɪˌɒpləsti] [US: ˈɑːstɪˌɑːpləsti]

elveszett részek pótlása sejtszaporodással (epimorphosis) főnév

epimorphosis noun
[UK: ˌepɪmˈɔːfəsˌɪs] [US: ˌepɪmˈoːrfəsˌɪs]

feljelentéstől eláll (pl. kárpótlásért cserébe))

compound a felony[UK: kəm.ˈpaʊnd ə ˈfe.lə.ni] [US: ˈkɑːm.paʊnd ə ˈfe.lə.ni]

fogpótlás főnév

checkbite noun
[UK: tʃˈekbaɪt] [US: tʃˈekbaɪt]

fogpótlás (prosthodontia) főnév

prosthetic dentistry noun
[UK: prɒs.ˈθet.ɪk ˈden.tɪ.stri] [US: prɑːs.ˈθet.ɪk ˈden.tə.stri]

fogpótlás (prothesis) főnév

prosthesis noun
[UK: prɒs.ˈθiːs.ɪs] [US: prɑːs.ˈθiːs.ɪs]

fogpótlástan (prosthodontia)

prosthetic dentistry[UK: prɒs.ˈθet.ɪk ˈden.tɪ.stri] [US: prɑːs.ˈθet.ɪk ˈden.tə.stri]

prosthodontics noun
[UK: prˌɒsθədˈɒntɪks] [US: prˌɑːsθədˈɑːntɪks]

folyadék pótlás

rehydration

hadianyag-utánpótlás főnév

ordnance supplies noun
[UK: ˈɔːd.nəns sə.ˈplaɪz] [US: ˈɔːrd.nəns sə.ˈplaɪz]

hajpótlás főnév

hairpiece noun
[UK: ˈheə.piːs] [US: ˈheə.piːs]

hiánypótlás főnév

supplying a deficiency noun
[UK: sə.ˈplaɪ.ɪŋ ə dɪ.ˈfɪʃn.si] [US: sə.ˈplaɪ.ɪŋ ə də.ˈfɪ.ʃən.si]

hűbérúrnak fizetendő kárpótlás

fine[UK: faɪn] [US: ˈfaɪn]

korona (fogpótlás) főnév

crown (crownwork, jacket, jacket crown, cap)◼◼◼ noun
[UK: kraʊn] [US: ˈkraʊn]

kárpótlás főnév

compensation◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒm.pen.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːm.pən.ˈseɪʃ.n̩]

amends◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈmendz] [US: ə.ˈmendz]

recompense◼◻◻ noun
[UK: ˈrek.əm.pens] [US: ˈrek.əm.ˌpens]

restitution◼◻◻ noun
[UK: ˌre.stɪ.ˈtjuːʃ.n̩] [US: ˌre.stə.ˈtuːʃ.n̩]

return◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈtɜːn] [US: rə.ˈtɝːn]

satisfaction◼◻◻ noun
[UK: ˌsæ.tɪs.ˈfæk.ʃn̩] [US: ˌsæ.təs.ˈfæk.ʃn̩]

makeup noun
[UK: ˈmeɪk.ʌp] [US: ˈmeɪk.ʌp]

offset noun
[UK: ˈɒf.set] [US: ɒf.ˈset]

redressing noun
[UK: rɪ.ˈdres.ɪŋ] [US: ri.ˈdres.ɪŋ]

kárpótlást ad vknek

quit scores with somebody[UK: kwɪt skɔːz wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkwɪt ˈskɔːrz wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies