Ungarsk-engelsk ordbok »

lökdös betyr engelsk

UngarskEngelsk
lökdös ige

push [pushed, pushed, pushing, pushes]◼◼◼ verb
[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

hustle [hustled, hustled, hustling, hustles]◼◼◻ verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

poke [poked, poked, poking, pokes]◼◻◻ verb
[UK: pəʊk] [US: poʊk]

jostle [jostled, jostled, jostling, jostles]◼◻◻ verb
[UK: ˈdʒɒs.l̩] [US: ˈdʒɑːs.l̩]

jolt [jolted, jolted, jolting, jolts] verb
[UK: dʒəʊlt] [US: dʒoʊlt]

lökdösés ige

jostle [jostled, jostled, jostling, jostles] verb
[UK: ˈdʒɒs.l̩] [US: ˈdʒɑːs.l̩]

lökdösődik ige

shove [shoved, shoved, shoving, shoves]◼◼◼ verb
[UK: ʃʌv] [US: ˈʃəv]

hustle [hustled, hustled, hustling, hustles]◼◼◻ verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

jostle [jostled, jostled, jostling, jostles]◼◻◻ verb
[UK: ˈdʒɒs.l̩] [US: ˈdʒɑːs.l̩]

stampede [stampeded, stampeded, stampeding, stampedes]◼◻◻ verb
[UK: stæm.ˈpiːd] [US: stæm.ˈpiːd]

hunch [hunched, hunched, hunching, hunches] verb
[UK: hʌntʃ] [US: ˈhəntʃ]

jolt [jolted, jolted, jolting, jolts] verb
[UK: dʒəʊlt] [US: dʒoʊlt]

lökdösődik (vm) felé ige

stampede for something verb
[UK: stæm.ˈpiːd fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: stæm.ˈpiːd ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

stampede towards something verb
[UK: stæm.ˈpiːd tə.ˈwɔːdz ˈsʌm.θɪŋ] [US: stæm.ˈpiːd tə.ˈwɔːrdz ˈsʌm.θɪŋ]

lökdösődés

shoving◼◼◼ noun
[UK: ˈʃʌv.ɪŋ] [US: ˈʃʌv.ɪŋ]

jostling◼◼◻ noun
[UK: ˈdʒɒs.l̩.ɪŋ] [US: ˈdʒɑːs.l̩.ɪŋ]

hustle [hustled, hustled, hustling, hustles]◼◻◻ verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

shouldering◼◻◻ noun
[UK: ˈʃəʊl.dər.ɪŋ] [US: ˈʃoʊl.dər.ɪŋ]

crush [crushes] noun
[UK: krʌʃ] [US: ˈkrəʃ]

hunch [hunches] noun
[UK: hʌntʃ] [US: ˈhəntʃ]

lökdösődés közben kilop ige

hustle [hustled, hustled, hustling, hustles] verb
[UK: ˈhʌs.l̩] [US: ˈhʌs.l̩]

lökdösődés közbeni zsebtolvajlás főnév

hustling noun
[UK: ˈhʌs.l̩.ɪŋ] [US: ˈhʌs.l̩.ɪŋ]

lökdösődő főnév

jerker [jerkers] noun
[UK: ˈʤɜːkə ] [US: ˈʤɜrkər ]

jostling noun
[UK: ˈdʒɒs.l̩.ɪŋ] [US: ˈdʒɑːs.l̩.ɪŋ]

lökdösődő (ember) főnév

hustler [hustlers] noun
[UK: ˈhʌ.slə(r)] [US: ˈhʌ.sə.lər]

ide-oda lökdösi a tömeg

be buffeted by the crowd[UK: bi ˈbʌ.fɪ.tɪd baɪ ðə kraʊd] [US: bi bə.ˈfeɪd baɪ ðə ˈkraʊd]

be jostled by the crowd[UK: bi ˈdʒɒs.l̩d baɪ ðə kraʊd] [US: bi ˈdʒɑːs.l̩d baɪ ðə ˈkraʊd]

ide-oda lökdösik

be jostled about[UK: bi ˈdʒɒs.l̩d ə.ˈbaʊt] [US: bi ˈdʒɑːs.l̩d ə.ˈbaʊt]

ide-oda lökdösődik a tömegben

be buffeted by the crowd[UK: bi ˈbʌ.fɪ.tɪd baɪ ðə kraʊd] [US: bi bə.ˈfeɪd baɪ ðə ˈkraʊd]

könyökkel lökdösve tör előre

jostle one's way to the front[UK: ˈdʒɒs.l̩ wʌnz ˈweɪ tuː ðə frʌnt] [US: ˈdʒɑːs.l̩ wʌnz ˈweɪ ˈtuː ðə ˈfrənt]

jostle to the front[UK: ˈdʒɒs.l̩ tuː ðə frʌnt] [US: ˈdʒɑːs.l̩ ˈtuː ðə ˈfrənt]

könyökkel lökdösődik ige

jostle [jostled, jostled, jostling, jostles] verb
[UK: ˈdʒɒs.l̩] [US: ˈdʒɑːs.l̩]

könyökével lökdös

hunch[UK: hʌntʃ] [US: ˈhəntʃ]

Ne lökdösd!

Don't push![UK: dəʊnt pʊʃ] [US: ˈdoʊnt ˈpʊʃ]

Ne lökdöss!

Don't push me![UK: dəʊnt pʊʃ miː] [US: ˈdoʊnt ˈpʊʃ ˈmiː]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk