Ungarsk-engelsk ordbok » kanyarodik betyr engelsk

UngarskEngelsk
kanyarodik ige

turn◼◼◼ verb
[UK: tɜːn] [US: ˈtɝːn]

corner◼◼◻ verb
[UK: ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈkɔːr.nər]

curve◼◼◻ verb
[UK: kɜːv] [US: ˈkɝːv]

bend (bent, bent)◼◻◻ verb
[UK: bend bent bent] [US: ˈbend ˈbent ˈbent]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

wheel◼◻◻ verb
[UK: ˈwiːl̩] [US: ˈhwiːl̩]

elbow verb
[UK: ˈel.bəʊ] [US: ˈelˌbo.ʊ]

make a volt verb
[UK: ˈmeɪk ə vəʊlt] [US: ˈmeɪk ə voʊlt]

sweep (swept, swept) verb
[UK: swiːp swept swept] [US: ˈswiːp ˈswept ˈswept]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

take a bend verb
[UK: teɪk ə bend] [US: ˈteɪk ə ˈbend]

take a corner verb
[UK: teɪk ə ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈteɪk ə ˈkɔːr.nər]

turn to verb
[UK: tɜːn tuː] [US: ˈtɝːn ˈtuː]

weave (wove, woven) verb
[UK: wiːv wəʊv ˈwəʊ.vən] [US: ˈwiːv woʊv ˈwoʊ.vən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

wheel round verb
[UK: ˈwiːl̩ ˈraʊnd] [US: ˈhwiːl̩ ˈraʊnd]

balra elkanyarodik

swing to the left[UK: swɪŋ tuː ðə left] [US: ˈswɪŋ ˈtuː ðə ˈleft]

balra kanyarodik

swing to the left[UK: swɪŋ tuː ðə left] [US: ˈswɪŋ ˈtuː ðə ˈleft]

bekanyarodik ige

turn into verb
[UK: tɜːn ˈɪn.tə] [US: ˈtɝːn ˌɪn.ˈtuː]

elkanyarodik ige

swerve◼◼◼ verb
[UK: swɜːv] [US: ˈswɝːv]

peel verb
[UK: piːl] [US: ˈpiːl]

turn off verb
[UK: tɜːn ɒf] [US: ˈtɝːn ˈɒf]

wind (wound, wound) verb
[UK: wɪnd wuːnd wuːnd] [US: wɪnd ˈwaʊnd ˈwaʊnd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

hirtelen kanyarodik

swing round[UK: swɪŋ ˈraʊnd] [US: ˈswɪŋ ˈraʊnd]

jobbra kanyarodik

turn right[UK: tɜːn raɪt] [US: ˈtɝːn ˈraɪt]

turn to the right[UK: tɜːn tuː ðə raɪt] [US: ˈtɝːn ˈtuː ðə ˈraɪt]

nagyot kanyarodik

make a sweep[UK: ˈmeɪk ə swiːp] [US: ˈmeɪk ə ˈswiːp]

take a sweep[UK: teɪk ə swiːp] [US: ˈteɪk ə ˈswiːp]

visszakanyarodik ige

double back verb
[UK: ˈdʌb.l̩ ˈbæk] [US: ˈdʌb.l̩ ˈbæk]

visszakanyarodik (folyó) ige

double◼◼◼ verb
[UK: ˈdʌb.l̩] [US: ˈdʌb.l̩]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies