Ungarsk-engelsk ordbok »

időszak betyr engelsk

UngarskEngelsk
időszak főnév

time [times]◼◼◼ noun
[UK: ˈtaɪm] [US: ˈtaɪm]

period (of time) [periods]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪə.rɪəd] [US: ˈpɪ.riəd]

season [seasons]◼◼◻ noun
[UK: ˈsiːz.n̩] [US: ˈsiːz.n̩]

phase [phases]◼◼◻ noun
[UK: feɪz] [US: ˈfeɪz]

term [terms]◼◼◻ noun
[UK: tɜːm] [US: ˈtɝːm]

age [ages]◼◼◻ noun
[UK: eɪdʒ] [US: ˈeɪdʒ]

spell [spells]◼◻◻ noun
[UK: spel] [US: ˈspel]

cycle [cycles]◼◻◻ noun
[UK: ˈsaɪk.l̩] [US: ˈsaɪk.l̩]

interval [intervals]◼◻◻ noun
[UK: ˈɪn.təv.l̩] [US: ˈɪn.tər.vl̩]

space [spaces]◼◻◻ noun
[UK: speɪs] [US: ˈspeɪs]

tide [tides]◼◻◻ noun
[UK: taɪd] [US: ˈtaɪd]

space of time noun
[UK: speɪs əv ˈtaɪm] [US: ˈspeɪs əv ˈtaɪm]

time range [time ranges] noun
[UK: ˈtaɪm reɪndʒ] [US: ˈtaɪm ˈreɪndʒ]

inter-war noun
[UK: ɪn.ˈtɜː(r) wɔː(r)] [US: ˌɪn.ˈtɝː ˈwɔːr]

interlunar noun
[UK: ˌɪntəlˈuːnə] [US: ˌɪntɚlˈuːnɚ]

tract of time noun
[UK: trækt əv ˈtaɪm] [US: ˈtrækt əv ˈtaɪm]

tract [tracts] noun
[UK: trækt] [US: ˈtrækt]

időszakban is létezik ige

pre-exist [pre-existed, pre-existed, pre-existing, pre-exists] verb
[UK: pre ɪɡ.ˈzɪst] [US: ˈpriː ɪg.ˈzɪst]

időszaki melléknév

periodic◼◼◼ adjective
[UK: ˌpɪə.rɪ.ˈɒ.dɪk] [US: ˌpɪ.ri.ˈɑː.dɪk]

seasonal◼◼◻ adjective
[UK: ˈsiː.zən.l̩] [US: ˈsiː.zən.l̩]

periodical◼◻◻ adjective
[UK: ˌpɪə.rɪ.ˈɒ.dɪk.l̩] [US: ˌpɪ.ri.ˈɑː.dɪk.l̩]

phasic adjective
[UK: ˈfeɪ.zɪk] [US: ˈfeɪ.zɪk]

terminal adjective
[UK: ˈtɜː.mɪn.l̩] [US: ˈtɝː.mən.l̩]

időszaki üzlettársulás főnév

consortium [consortiums]◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈsɔː.tɪəm] [US: kən.ˈsɔːr.ʃiəm]

consortia◼◻◻ noun

időszakiság főnév

periodicity [periodicities] noun
[UK: ˌpɪə.rɪə.ˈdɪ.sɪ.tɪ] [US: piː.riːə.ˈdɪ.sɪ.tiː]

időszakonként szünetelő (intermittens) melléknév

intermittent adjective
[UK: ˌɪn.tə.ˈmɪtnt] [US: ˌɪn.tər.ˈmɪ.tənt]

időszakos melléknév

intermittent◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪn.tə.ˈmɪtnt] [US: ˌɪn.tər.ˈmɪ.tənt]

periodic◼◼◻ adjective
[UK: ˌpɪə.rɪ.ˈɒ.dɪk] [US: ˌpɪ.ri.ˈɑː.dɪk]

periodical◼◻◻ adjective
[UK: ˌpɪə.rɪ.ˈɒ.dɪk.l̩] [US: ˌpɪ.ri.ˈɑː.dɪk.l̩]

serial◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɪə.rɪəl] [US: ˈsɪ.riəl]

seriary adjective
[UK: sˈiərɪəri] [US: sˈiərɪˌeri]

időszakos melléknév
hajó

etesian adjective
[UK: ɪ.ˈtiːʒ.jən] [US: ɪ.ˈtiːʒ.jən]

időszakos folyómeder főnév

wadi noun
[UK: ˈwɒ.di] [US: ˈwɒ.di]

időszakos jelleg főnév

intermittence noun
[UK: ˌɪntəmˈɪtəns] [US: ˌɪntɚmˈɪtəns]

időszakos kitörés (vulkáné)

paroxysmic outburst[UK: pˌarəksˈɪsmɪk ˈaʊtbɜːst] [US: pˌærəksˈɪsmɪk ˈaʊtbɜːst]

időszakos tó főnév

playa [playas] noun

időszakos visszatérés főnév

intercurrence noun
[UK: ˌɪntəkˈʌrəns] [US: ˌɪntɚkˈɜːrəns]

időszakosan határozószó

intermittently◼◼◼ adverb
[UK: ˌɪn.tə.ˈmɪtnt.li] [US: ˌɪn.tər.ˈmɪ.tənt.li]

periodically◼◼◼ adverb
[UK: ˌpɪə.rɪ.ˈɒ.dɪk.l̩i] [US: ˌpi.ri.ˈɑː.dɪk.ə.li]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk