Ungarsk-engelsk ordbok »

halmaz betyr engelsk

UngarskEngelsk
halmaz főnév

set [sets]◼◼◼ noun
[UK: set] [US: ˈset]

pile [piles]◼◼◻ noun
[UK: paɪl] [US: ˈpaɪl]

clump [clumps]◼◻◻ noun
[UK: klʌmp] [US: ˈkləmp]

conglomerate [conglomerates]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈɡlɒ.mə.reɪt] [US: kən.ˈɡlɑː.mə.rət]

aggregation [aggregations] noun
[UK: ˌæ.ɡrɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌæ.ɡrɪ.ˈɡeɪʃ.n̩]

budget [budgets] noun
[UK: ˈbʌ.dʒət] [US: ˈbʌ.dʒət]

concrete noun
[UK: ˈkɒŋ.kriːt] [US: kən.ˈkriːt]

agglomerate [agglomerates] noun
[UK: ə.ˈɡlɒ.mə.reɪt] [US: ə.ˈɡlɑː.mə.ˌret]

agglomeration [agglomerations] noun
[UK: ə.ˌɡlɒ.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌɡlɑː.mə.ˈreɪʃ.n̩]

piled noun
[UK: paɪld] [US: ˈpaɪld]

pileup noun
[UK: ˈpaɪ.ˌləp] [US: ˈpaɪ.ˌləp]

halmaz (massa) főnév

mass [masses]◼◼◼ noun
[UK: mæs] [US: ˈmæs]

halmazállapot főnév

state of matter◼◼◼ noun
[UK: steɪt əv ˈmæ.tə(r)] [US: ˈsteɪt əv ˈmæ.tər]

phase (matter) [phases]◼◼◻ noun
[UK: feɪz] [US: ˈfeɪz]

aggregate state◼◻◻ noun
[UK: ˈæ.ɡrɪ.ɡət steɪt] [US: ˈæ.ɡrə.ɡət ˈsteɪt]

aggregate [aggregates]◼◻◻ noun
[UK: ˈæ.ɡrɪ.ɡət] [US: ˈæ.ɡrə.ɡət]

consistency [consistencies]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈsɪ.stən.si] [US: kən.ˈsɪ.stən.si]

aggregate phase noun
[UK: ˈæ.ɡrɪ.ɡət feɪz] [US: ˈæ.ɡrə.ɡət ˈfeɪz]

consistence noun
[UK: kən.ˈsɪ.stəns] [US: kən.ˈsɪ.stəns]

phase of matter noun
[UK: feɪz əv ˈmæ.tə(r)] [US: ˈfeɪz əv ˈmæ.tər]

physical condition noun

halmazat főnév

agglomeration [agglomerations] noun
[UK: ə.ˌɡlɒ.mə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ə.ˌɡlɑː.mə.ˈreɪʃ.n̩]

halmazelmélet főnév

set theory (mathematical theory of sets)◼◼◼ noun
[UK: set ˈθɪə.ri] [US: ˈset ˈθɪ.ri]

halmazfelhő főnév

rack [racks] noun
[UK: ræk] [US: ˈræk]

adathalmaz főnév

data set [data sets]◼◼◼ noun

set of data◼◼◻ noun

dataset [datasets]◼◼◻ noun

mass of facts noun
[UK: mæs əv fækts] [US: ˈmæs əv ˈfækts]

alom (egyszerre született állatutódok halmaza) főnév

litter [litters]◼◼◼ noun
[UK: ˈlɪ.tə(r)] [US: ˈlɪ.tər]

axiomatikus halmazelmélet

axiomatic set theory

bizonyítékok halmaza

strong body of evidence[UK: strɒŋ ˈbɒ.di əv ˈe.vɪ.dəns] [US: ˈstrɒŋ ˈbɑː.di əv ˈe.və.dəns]

csillaghalmaz főnév

star cluster◼◼◼ noun
[UK: stɑː(r) ˈklʌ.stə(r)] [US: ˈstɑːr ˈklʌ.stər]

csillaghalmaz csill főnév

cluster of stars◼◻◻ noun

csillaghalmaz főnév

nubecula [nubeculae] noun
[UK: njuːbˈekjʊlə] [US: nuːbˈekjʊlə]

star cloud noun
[UK: stɑː(r) klaʊd] [US: ˈstɑːr ˈklaʊd]

star-cluster noun
[UK: stɑː(r) ˈklʌ.stə(r)] [US: ˈstɑːr ˈklʌ.stər]

dolgok kusza halmaza

mish-mash[UK: ˈmɪʃ mæʃ] [US: ˈmɪʃ ˈmæʃ]

galaxishalmaz főnév

galaxy cluster◼◼◼ noun
[UK: ˈɡæ.lək.si ˈklʌ.stə(r)] [US: ˈɡæ.lək.si ˈklʌ.stər]

gáz halmazállapot főnév

gaseous state◼◼◼ noun

gáz halmazállapotú melléknév

gasiform adjective
[UK: ˈɡæ.sɪ.fɔːm] [US: ˈɡæ.sʌ.ˌfɔːrm]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk