Ungarsk-engelsk ordbok » gyenge betyr engelsk

UngarskEngelsk
gyenge

weak◼◼◼ adjective
[UK: wiːk] [US: ˈwiːk]

faint◼◼◻ adjective
[UK: feɪnt] [US: ˈfeɪnt]

feeble◼◼◻ adjective
[UK: ˈfiːb.l̩] [US: ˈfiːb.l̩]

light◼◼◻ adjective
[UK: laɪt] [US: ˈlaɪt]

little◼◼◻ adjective
[UK: ˈlɪt.l̩] [US: ˈlɪt.l̩]

low◼◼◻ adjective
[UK: ləʊ] [US: ˈloʊ]

small◼◼◻ adjective
[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

decrepit◼◻◻ adjective
[UK: dɪ.ˈkre.pɪt] [US: də.ˈkre.pət]

delicate◼◻◻ adjective
[UK: ˈde.lɪkət] [US: ˈde.ləkət]

dim◼◻◻ adjective
[UK: dɪm] [US: ˈdɪm]

failing◼◻◻ noun
[UK: ˈfeɪl.ɪŋ] [US: ˈfeɪl.ɪŋ]

flimsy◼◻◻ adjective
[UK: ˈflɪm.zi] [US: ˈflɪm.zi]

fragile◼◻◻ adjective
[UK: ˈfræ.dʒaɪl] [US: ˈfræ.dʒəl]

inferior◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r)] [US: ˌɪn.ˈfɪ.riər]

infirm◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈfɜːm] [US: ˌɪn.ˈfɝːm]

lame◼◻◻ adjective
[UK: leɪm] [US: ˈleɪm]

limp◼◻◻ adjective
[UK: lɪmp] [US: ˈlɪmp]

mild◼◻◻ adjective
[UK: maɪld] [US: ˈmaɪld]

slack◼◻◻ noun
[UK: slæk] [US: sˈlæk]

slender◼◻◻ adjective
[UK: ˈslen.də(r)] [US: sˈlen.dər]

slight◼◻◻ adjective
[UK: ˈslaɪt] [US: ˈslaɪt]

soft◼◻◻ adjective
[UK: sɒft] [US: ˈsɑːft]

tender◼◻◻ noun
[UK: ˈten.də(r)] [US: ˈten.dər]

thin◼◻◻ adjective
[UK: θɪn] [US: ˈθɪn]

weakest◼◻◻ adjective
[UK: ˈwiːkɪst] [US: ˈwiːkəst]

weakly◼◻◻ adjective
[UK: ˈwiː.kli] [US: ˈwiː.kli]

gyenge melléknév
US

meager◼◻◻ adjective
[UK: ˈmiː.ɡə(r)] [US: ˈmiː.ɡər]

gyenge melléknév

adynamic adjective
[UK: ədaɪnˈamɪk] [US: ədaɪnˈæmɪk]

anemic adjective
[UK: ə.ˈniː.mɪk] [US: ə.ˈniː.mɪk]

crazy adjective
[UK: ˈkreɪ.zi] [US: ˈkreɪ.zi]

dicky adjective
[UK: ˈdɪk.i] [US: ˈdɪk.i]

extenuate adjective
[UK: ɪk.ˈste.njʊeɪt] [US: ɪk.ˈste.njuː.ˌet]

faintish adjective
[UK: ˈfeɪntɪʃ ] [US: ˈfeɪntɪʃ ]

feckless adjective
[UK: ˈfe.klɪs] [US: ˈfe.kləs]

flabby adjective
[UK: ˈflæ.bi] [US: ˈflæ.bi]

forceless adjective
[UK: ˈfɔː.slɪs] [US: ˈfɔː.slɪs]

impotent adjective
[UK: ˈɪm.pə.tənt] [US: ˈɪm.pə.tənt]

indulgent adjective
[UK: ɪn.ˈdʌl.dʒənt] [US: ˌɪn.ˈdəl.dʒənt]

nerveless adjective
[UK: ˈnɜː.vləs] [US: ˈnɝː.vləs]

no class adjective
[UK: nəʊ klɑːs] [US: ˈnoʊ ˈklæs]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies