Ungarsk-engelsk ordbok »

felismer betyr engelsk

UngarskEngelsk
felismer ige

recognize [recognized, recognized, recognizing, recognizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈrek.əɡ.naɪz] [US: ˈrek.əg.ˌnaɪz]

know [knew, known, knowing, knows]◼◼◼ irregular verb
[UK: nəʊ njuː nəʊn] [US: ˈnoʊ ˈnuː ˈnoʊn]

recognise [recognised, recognised, recognising, recognises]◼◼◻ verb

realize [realized, realized, realizing, realizes]◼◼◻ verb
[UK: ˈrɪə.laɪz] [US: ˈriː.ˌlaɪz]

identify [identified, identified, identifying, identifies]◼◼◻ verb
[UK: aɪ.ˈden.tɪ.faɪ] [US: aɪ.ˈden.tə.ˌfaɪ]

understand [understood, understood, understanding, understands]◼◼◻ irregular verb
[UK: ˌʌn.də.ˈstænd ˌʌn.də.ˈstʊd ˌʌn.də.ˈstʊd ˌʌn.də.ˈstʊd] [US: ˌʌn.dər.ˈstænd ˌʌn.dər.ˈstʊd ˌʌn.dər.ˈstʊd ˌʌn.dər.ˈstʊd]

discern [discerned, discerned, discerning, discerns]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈsɜːn] [US: ˌdɪ.ˈsɝːn]

make out◼◻◻ verb
[UK: ˈmeɪk ˈaʊt] [US: ˈmeɪk ˈaʊt]

distinguish [distinguished, distinguished, distinguishing, distinguishes]◼◻◻ verb
[UK: dɪ.ˈstɪŋ.ɡwɪʃ] [US: ˌdɪ.ˈstɪŋ.ˌɡwɪʃ]

pick out◼◻◻ verb
[UK: pɪk ˈaʊt] [US: ˈpɪk ˈaʊt]

perceive [perceived, perceived, perceiving, perceives]◼◻◻ verb
[UK: pə.ˈsiːv] [US: pər.ˈsiːv]

peg [pegged, pegged, pegging, pegs]◼◻◻ verb
[UK: peɡ] [US: ˈpeɡ]

awake to verb
[UK: ə.ˈweɪk tuː] [US: ə.ˈweɪk ˈtuː]

recognosce verb
[UK: rˈekəɡnˌɒs] [US: rˈekəɡnˌɑːs]

felismer (vmit) ige

get wise to a fact verb
[UK: ˈɡet waɪz tuː ə fækt] [US: ˈɡet ˈwaɪz ˈtuː ə ˈfækt]

felismer (vmt) ige

agnize verb
[UK: ˈaɡnaɪz] [US: ˈæɡnaɪz]

felismer egy fokot

make a headland[UK: ˈmeɪk ə ˈhed.lænd] [US: ˈmeɪk ə ˈhed.lænd]

felismer egy helyzetet

get wise to a fact[UK: ˈɡet waɪz tuː ə fækt] [US: ˈɡet ˈwaɪz ˈtuː ə ˈfækt]

felismer egy világítótornyot

make a light[UK: ˈmeɪk ə laɪt] [US: ˈmeɪk ə ˈlaɪt]

felismerés főnév

recognition [recognitions]◼◼◼ noun
[UK: ˌrek.əɡ.ˈnɪʃ.n̩] [US: ˌrek.əg.ˈnɪʃ.n̩]

realization [realizations]◼◼◻ noun
[UK: ˌrɪə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˈriː.lə.ˈzeɪʃ.n̩]

identification [identifications]◼◻◻ noun
[UK: aɪ.ˌden.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: aɪ.ˌden.tə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

recognization noun
[UK: rˌekəɡnaɪzˈeɪʃən] [US: rˌekəɡnᵻzˈeɪʃən]

felismerés főnév
szinh

anagnorisis noun
[UK: ˈanəɡnərˌɪsiz] [US: ˈænəɡnɚrˌɪsiz]

felismerési képtelenség (agnosia) főnév

agnosia [agnosias] noun
[UK: aɡnˈəʊziə] [US: æɡnˈoʊʒə]

agnosis noun
[UK: aɡnˈəʊsɪs] [US: æɡnˈoʊsɪs]

felismerhetetlen melléknév

unrecognizable◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈrek.əɡ.naɪ.zəb.l̩] [US: ʌn.ˌrek.əg.ˈnaɪ.zəb.l̩]

beyond recognition◼◼◼ adjective

indiscernible◼◻◻ adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈsɜː.nəb.l̩] [US: ˌɪn.dɪ.ˈsɝː.nəb.l̩]

indiscriminable adjective
[UK: ˌɪndɪskrˈɪmɪnəbəl] [US: ˌɪndɪskrˈɪmɪnəbəl]

irrecognizable adjective
[UK: ɪrˈekəɡnˌaɪzəbəl] [US: ɪrˈekəɡnˌaɪzəbəl]

felismerhetetlenné tesz ige

immask verb
[UK: ɪmˈask] [US: ɪmˈæsk]

felismerhetetlenség főnév

indistinctness noun
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈstɪŋkt.nəs] [US: ˌɪn.dɪ.ˈstɪŋkt.nəs]

irrecognizability noun
[UK: ɪrˌekəɡnˌaɪzəbˈɪlɪti] [US: ɪrˌekəɡnˌaɪzəbˈɪlɪɾi]

felismerhetetlenségig elégett

be burnt beyond recognition[UK: bi bɜːnt bɪ.ˈjɒnd ˌrek.əɡ.ˈnɪʃ.n̩] [US: bi ˈbɝːnt bɪ.ˈɑːnd ˌrek.əg.ˈnɪʃ.n̩]

felismerhetetlenül főnév

recognization noun
[UK: rˌekəɡnaɪzˈeɪʃən] [US: rˌekəɡnᵻzˈeɪʃən]

felismerhető melléknév

recognizable◼◼◼ adjective
[UK: ˈrek.əɡ.naɪ.zəb.l̩] [US: ˌrek.əg.ˈnaɪ.zəb.l̩]

discernible◼◼◻ adjective
[UK: dɪ.ˈsɜː.nəb.l̩] [US: ˌdɪ.ˈsɝː.nəb.l̩]

cognizable◼◻◻ adjective
[UK: ˈkɒɡ.nɪ.zəbl] [US: ˈkɑːɡ.nɪ.zə.bəl]

felismerhetőség főnév

recognizability noun
[UK: ˌrɛkəgnaɪzəˈbɪlɪti ] [US: ˌrɛkəgˌnaɪzəˈbɪlɪti ]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk