Ungarsk-engelsk ordbok »

erőszakos betyr engelsk

UngarskEngelsk
erőszakos

violent◼◼◼ adjective
[UK: ˈvaɪə.lənt] [US: ˈvaɪə.lənt]

aggressive◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈɡre.sɪv] [US: ə.ˈɡre.sɪv]

forceful◼◻◻ adjective
[UK: ˈfɔː.sfəl] [US: ˈfɔːr.sfəl]

tough [tougher, toughest]◼◻◻ adjective
[UK: tʌf] [US: ˈtəf]

fierce [fiercer, fiercest]◼◻◻ adjective
[UK: fɪəs] [US: ˈfɪrs]

drastic◼◻◻ adjective
[UK: ˈdræ.stɪk] [US: ˈdræ.stɪk]

dictatorial◼◻◻ adjective
[UK: ˌdɪk.tə.ˈtɔː.rɪəl] [US: ˌdɪk.tə.ˈtɔː.riəl]

outrageous◼◻◻ adjective
[UK: aʊt.ˈreɪ.dʒəs] [US: aʊ.ˈtreɪ.dʒəs]

randy [randier, randiest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈræn.di] [US: ˈræn.di]

shrill [shriller, shrillest]◼◻◻ adjective
[UK: ʃrɪl] [US: ˈʃrɪl]

boisterous adjective
[UK: ˈbɔɪ.stə.rəs] [US: ˌbɔɪ.stə.rəs]

bounder noun
[UK: ˈbaʊn.də(r)] [US: ˈbaʊn.dər]

browbeating adjective
[UK: ˈbraʊ.biːt.ɪŋ] [US: ˈbraʊ.biːt.ɪŋ]

bullying adjective
[UK: ˈbʊ.lɪ.ɪŋ] [US: ˈbʊ.li.ɪŋ]

extortionary adjective
[UK: ekstˈɔːʃənəri] [US: ekstˈɔːrʃənˌeri]

go-getter adjective
[UK: ɡəʊ ˈɡet.ə(r)] [US: ˈɡoʊ ˈɡet.ər]

hairy-assed adjective
[UK: ˈheə.ri ˈæst] [US: ˈhe.ri ˈæst]

high-handed adjective
[UK: haɪ ˈhæn.dɪd] [US: ˈhaɪ ˈhæn.dəd]

high-pressure adjective
[UK: haɪ ˈpre.ʃə(r)] [US: ˈhaɪ ˈpre.ʃər]

obtrusive adjective
[UK: əb.ˈtruː.sɪv] [US: əb.ˈtruː.sɪv]

overbearing adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈbeər.ɪŋ] [US: ˌoʊv.ə.ˈbeər.ɪŋ]

self-assertive adjective
[UK: self ə.ˈsɜː.tɪv] [US: ˈself ə.ˈsɝː.tɪv]

strong-arm adjective
[UK: strɒŋ ɑːm] [US: ˈstrɒŋ ˈɑːrm]

thrustful adjective
[UK: ˈθrʌstf(ə)l ] [US: ˈθrʌstf(ə)l ]

uncalled for adjective
[UK: ʌnˈk.ɔːld fɔː(r)] [US: ʌnˈkɒld ˈfɔːr]

uncalled-for adjective
[UK: ʌnˈk.ɔːld fɔː(r)] [US: ʌnˈkɒld ˈfɔːr]

erőszakos, vandál melléknév

yobbish adjective
[UK: jˈɒbɪʃ] [US: jˈɑːbɪʃ]

erőszakos behatolás

forcible entry◼◼◼[UK: ˈfɔː.səb.l̩ ˈen.tri] [US: ˈfɔːr.səb.l̩ ˈen.tri]

intrusion [intrusions] noun
[UK: ɪn.ˈtruːʒ.n̩] [US: ˌɪn.ˈtruːʒ.n̩]

erőszakos eladási módszer

pushing[UK: ˈpʊʃ.ɪŋ] [US: ˈpʊʃ.ɪŋ]

erőszakos eltávolítás (evulsio) főnév

evulsion [evulsions] noun
[UK: ɪ.ˈvʌl.ʃən] [US: ɪ.ˈvʌl.ʃən]

erőszakos ember

bully◼◼◼[UK: ˈbʊ.li] [US: ˈbʊ.li]

ape[UK: eɪp] [US: ˈeɪp]

bucko noun
[UK: ˈbək.əʊ] [US: ˈbəko.ʊ]

bully boy[UK: ˈbʊ.li ˌbɔɪ] [US: ˈbʊ.li ˌbɔɪ]

go-getter noun
[UK: ɡəʊ ˈɡet.ə(r)] [US: ˈɡoʊ ˈɡet.ər]

erőszakos fellépés

big stick◼◼◼[UK: bɪɡ stɪk] [US: ˈbɪɡ ˈstɪk]

erőszakos fellépéssel legyőz ige

outface [outfaced, outfaced, outfacing, outfaces] verb
[UK: ˌaʊt.ˈfeɪs] [US: ˌaʊt.ˈfeɪs]

erőszakos feltörés főnév

effraction [effractions] noun
[UK: efrˈakʃən] [US: efrˈækʃən]

erőszakos fordulat főnév

coup d'état noun

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk