Ungarsk-engelsk ordbok »

egyező betyr engelsk

UngarskEngelsk
egyező melléknév

corresponding◼◼◼ adjective
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒnd.ɪŋ] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːnd.ɪŋ]

consistent◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈsɪ.stənt] [US: kən.ˈsɪ.stənt]

analogous◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈnæ.lə.ɡəs] [US: ə.ˈnæ.lə.ɡəs]

concordant adjective
[UK: kənˈk.ɔː.dənt] [US: kənˈk.ɔːr.dənt]

concurrent adjective
[UK: kənˈk.ʌ.rənt] [US: kənˈk.ɜː.rənt]

congenial adjective
[UK: kən.ˈdʒiː.nɪəl] [US: kən.ˈdʒiː.njəl]

consentaneous◼◼◼ adjective
[UK: ˌkɒn.sen.ˈteɪ.nɪəs] [US: ˌkɑːn.sen.ˈteɪ.niːəs]

harmonious adjective
[UK: hɑː.ˈməʊ.nɪəs] [US: harˈmoʊ.niəs]

egyező file

matching file[UK: ˈmætʃ.ɪŋ faɪl] [US: ˈmætʃ.ɪŋ ˈfaɪl]

egyező hangzás főnév

homonymy [homonymies] noun
[UK: hˈɒmənˌɪmi] [US: hˈɑːmənˌɪmi]

egyező könyvelés

corresponding entry[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒnd.ɪŋ ˈen.tri] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːnd.ɪŋ ˈen.tri]

egyező ozmózisnyomású melléknév
fiz biol

isotonic adjective
[UK: ˌaɪ.səʊ.ˈtɒ.nɪk] [US: ˌaɪso.ʊ.ˈtɒ.nɪk]

egyezően határozószó

correspondently adverb
[UK: ˌkɒrɪsˈpɒndəntli ] [US: ˌkɔrəˈspɑndəntli ]

correspondingly adverb
[UK: ˌkɒ.rɪ.ˈspɒn.dɪŋ.li] [US: ˌkɔː.rə.ˈspɑːn.dɪŋ.li]

egyezőség (vmvel) főnév

agreeableness noun
[UK: ə.ˈɡriːəbl.nəs] [US: ə.ˈɡriːəbl.nəs]

a bibliával nem egyező melléknév

antiscriptural adjective
[UK: ˌantɪskrˈɪptʃərəl] [US: ˌæntɪskrˈɪptʃɚrəl]

a parral megegyező számú ütés (golf)

birdie [birdies] noun
[UK: ˈbɜː.di] [US: ˈbɝː.di]

even[UK: ˈiːv.n̩] [US: ˈiːv.n̩]

par [pars] noun
[UK: pɑː(r)] [US: ˈpɑːr]

ausztráliai legyezős galamb (Rhipidura)

fan-tail[UK: fæn teɪl] [US: ˈfæn ˈteɪl]

az óramutató járásával megegyező irányban melléknév

clockwise adjective
[UK: ˈklɒ.kwaɪz] [US: ˈklɑː.ˌkwaɪz]

beleegyező

consenting◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈsent.ɪŋ] [US: kən.ˈsent.ɪŋ]

approval [approvals]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈpruːv.l̩] [US: ə.ˈpruːv.l̩]

willing◼◻◻ adjective
[UK: ˈwɪl.ɪŋ] [US: ˈwɪl.ɪŋ]

acquiescent◼◻◻ adjective
[UK: ˌæ.kwi.ˈesnt] [US: ˌæ.kwi.ˈesnt]

approving◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈpruːv.ɪŋ] [US: ə.ˈpruːv.ɪŋ]

approbatory adjective
[UK: ˈæ.prəʊ.beɪ.tə.rɪ] [US: əˈpro.ʊ.bə.tɔː.riː]

assenting adjective
[UK: ə.ˈsent.ɪŋ] [US: ə.ˈsent.ɪŋ]

consentient adjective
[UK: kən.ˈsen.ʃənt] [US: kən.ˈsen.ʃənt]

beleegyező személy

assenter noun
[UK: əˈsɛntə ] [US: əˈsɛntər ]

assentient adjective
[UK: əsˈenʃənt] [US: əsˈenʃənt]

beleegyezően bólint

bow one's assent[UK: baʊ wʌnz ə.ˈsent] [US: ˈbaʊ wʌnz ə.ˈsent]

beleegyezően mosolyog

smile acquiescence[UK: smaɪl ˌæ.kwi.ˈesns] [US: ˈsmaɪl ˌæ.kwi.ˈe.səns]

beleegyezőleg jog melléknév

in agreement adjective

beleegyezőleg bólint

nod approval[UK: nɒd ə.ˈpruːv.l̩] [US: ˈnɑːd ə.ˈpruːv.l̩]

ceruzahegyező főnév

sharpener [sharpeners]◼◼◼ noun
[UK: ˈʃɑːp.nə(r)] [US: ˈʃɑːrp.nər]

pencil sharpener◼◼◼ noun
[UK: ˈpen.sl̩ ˈʃɑːp.nə(r)] [US: ˈpen.sl̩ ˈʃɑːrp.nər]

pencil-sharpener noun
[UK: ˈpen.sl̩ ˈʃɑːp.nə(r)] [US: ˈpen.sl̩ ˈʃɑːrp.nər]

egylegyezős melléknév
növ

unilocular adjective
[UK: jˌuːnɪlˈɒkjʊlə] [US: jˌuːnɪlˈɑːkjʊlɚ]

uniloculate adjective
[UK: jˌuːnɪlˈɒkjʊlˌeɪt] [US: jˌuːnɪlˈɑːkjʊlˌeɪt]

12

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk