Ungarsk-engelsk ordbok »

célravezető betyr engelsk

UngarskEngelsk
célravezető

effective◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈfekt.ɪv] [US: ɪ.ˈfekt.ɪv]

expedient◼◼◻ adjective
[UK: ɪk.ˈspiː.dɪənt] [US: ɪk.ˈspiː.diənt]

appropriate◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

useful (to the point, serving the purpose)◼◼◻ adjective
[UK: ˈjuː.sfəl] [US: ˈjuː.sfəl]

proper◼◻◻ adjective
[UK: ˈprɒ.pə(r)] [US: ˈprɑː.pər]

adequate◼◻◻ adjective
[UK: ˈæ.dɪ.kwət] [US: ˈæ.də.kwət]

answer the purpose adjective
[UK: ˈɑːn.sə(r) ðə ˈpɜː.pəs] [US: ˈæn.sər ðə ˈpɝː.pəs]

expediential adjective
[UK: ekspˈiːdɪˈenʃəl] [US: ekspˈiːdɪˈenʃəl]

to the point adjective participle

nem célravezető melléknév

impractical◼◼◼ adjective
[UK: ɪm.ˈpræk.tɪk.l̩] [US: ˌɪm.ˈpræk.tək.l̩]

impolitic adjective
[UK: ɪm.ˈpɒ.lə.tɪk] [US: ˌɪm.ˈpɒ.ˈlɪ.ˌtɪk]

vmnek nem célravezető főnév

inexpedience noun
[UK: ˌɪnekspˈiːdiəns] [US: ˌɪnekspˈiːdiəns]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk