Ungarisch-Latein Wörterbuch »

te bedeutet auf Latein

UngarischLatein
te

tu [tui PRON PERS]

te főnév

tenoun

(te acc, abl)

tu [tui PRON PERS]

te eszetelen!

insane!

te gondoskodsz

Consul. (consulis)

te határozol

Consul. (consulis)

te is, fiam Brutus?

et tu, mi fili, Brute?

te is, fiam?! (Caesar)

tu quoque, fili mi!

te is fiam, Brutus!? (Caesar, Suetonius)

et tu mi fili, Brute!?

te is?

et tu?

te kópé!

improbe!

te ments meg minket!

T.N.L. (tu nos libera!)

te nem tudod, amit tudsz!, tartsd titokban!

tu id, quod scisnescis!

teter vagy (azaz kőszikla), és erre a sziklára építem egyházamat, és az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta

tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo ecclesiam mea, et portae inferi non praevalebunt adversum eam

te ringyó!

lupanar!

te tacskó!

tu frustum pueri!

te vagy az én bátorságom, zengő diadalom, te vagy szilárd, nagy erődöm, dicsőítő dalom

fortitudo mea et laus mea Dominus, et factus est mihi in salutem

te vagy képes

T.V. (tu vale)

te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem

in te Domine speravi, non confundar in aet num

te viszont fájlalni fogod, amikor majd nem fognak kérlelni

at tu dolebis, cum non rogaberis

te voltál az első, akit megláttalak

primum te vidi

te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Így alamizsnád titokban marad és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz

te autem faciente eleemosynam, nesciat sinistra tua quid faciat dextera tua: ut sit eleemosyna tua in abscondito, et Pater tuus, qui videt in abscondito, reddet tibi

Teanum (városnév Apuliában, Apulum)

Teanum [~i]N

Teanum (városnév Sidicinum Campaniában)

Teanum [~i]N

Teanum lakói

Teanenses [~ium]M

Teates (Apuliai néptörzs Teanum környékén) melléknév

Teates [~um]adjective
M

Teatinus Rend (teatinusok)

C.R.T. (Clerici Regulares Theatini)

Teatinus Szabályozott Papok

CRT (Clerici Regulares Theatini)

CRTh (Clerici Regulares Theatini)

teatinusok

Otheat (Ordo Clericorum Regularium Theatinorum)

teatinusok (klerikus szerzetes rend)

O.T. (Ordo Theatinorum (Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum))

O.Theat. (Ordo Theatinorum (Ordo Clericorum Regularium vulgo Theatinorum))

Tecmessa (Teuthras leánya, Aiax kedvese)

Tecmessa [~ae]F Gr

Tecmon (város Epirusban)

Tecmon [~onis]M Gr

Tecta út (Rómában)

Tecta via

Tectosages (kelta néptörzs a Provenceban)

Tectosages [~um]M

Tectosagi (kelta néptörzs a Provenceban)

Tectosagi [~orum]M

tedd, amit teszel (figyelj arra, amit csinálsz; csináld jól, amit teszel)

age quod agis

tedd hasonlóvá!

fac simile!

tedd meg még ma, amit megtehetsz, mert rohan a soha vissza nem rő alkalom

fac hodie, fugit haec non reditura dies

12