Ungarisch-Latein Wörterbuch »

nem bedeutet auf Latein

UngarischLatein
nem indulatszó főnév határozószó

hauinterjection noun adverb

niinterjection noun adverb

noenuinterjection noun adverb

noenuminterjection noun adverb

nem főnév

genus [generis](3rd) N
noun

N. (non)noun
abb. M

nihilum [nihili](2nd) N
noun

sors [sortis](3rd) F
noun

nem határozószó

haudadverb

hautadverb

minusadverb

nonadverb

nem (férfi, női) indulatszó főnév határozószó

sexus [~us]interjection noun adverb
M

nem (hím~, nő~) indulatszó főnév határozószó

secus [undeclined]interjection noun adverb
N

nem (tagadószó) indulatszó főnév határozószó

neinterjection noun adverb

nem, még ha ~

non si ~

nem "ahogy tetszik", hanem "ahogy szabad", úgy kell viselkednünk (Plato)

non ut lubet, sed ut licet, vivimus

nem a jó kezdet, hanem a jó befejezés érdemel dicséretet

non qui bene coepit, sed qui bene finit, laudatur

nem a maga helyén ül ige

dissideo [dissidere, dissedi, dissessus](2nd)
verb

nem a nagy méltóságból származik az erény tisztelete, hanem az erényből áramlik a méltóságra tisztelet (Boetius)

non virtutibus ex dignitate, sed ex virtute dignitatibus honor accedat

nem a ruha teszi a szerzetest (nem a ruha teszi az embert)

cucullus non facit monachum

nem a ruha teszi az embert

vestis non facit monachum

nem a siránkozás, nem a méltatlankodás, hanem a megértés a fontos (Spinoza)

non flere, non indignari, sed intelligere

nem a sorscsapások, hanem a szégyen kelti fel a haragot és a bosszút (Claudius és mások is)

non plaga, sed contumelia iram concitat

nem a szakáll teszi a filozófust

philosophum non facit barba

nem a szavak, a tettek számítanak

non quae verba iacent, sed mihi facta placent

nem a szokásos helyen lévő (alakú, - szerkezetű, - lefolyású)

aberrans [~antis](2nd)

nem a tanulás a szégyen, hanem a tudatlanság

discere non est vitiosum, sed ignorare

nem a te helyed

locus non tuus

nem a te kezedbe való(k)

non sunt digitis tenenda tuis

nem a te rangodhoz illő ember

non tuae sortis homo

nem a többség és erőszak döntenek, hanem az igazság

non vis, aut numerus melior sed causa triumphat

nem ajándék az, ha valaki köteles terheinek tesz eleget (Ulpianus)

non donat qui necessariis oneribus succurrit

nem ajánlom neked, hogy nézegesd

nec te spectare iubeo

nem ajánlott melléknév

incommendatus [incommendata, incommendatum]adjective

nem akadályozlak abban, hogy végezhesd az elvállalt feladatot

non te impedio, quominus susceptum negotium gerere possis

nem akar ige

abnuo [abnuere, abnui, abnuitus](3rd)
verb

renuto [renutare, renutavi, renutatus](1st) INTRANS
verb

nem akar (inf, acc c inf, coniunct)

nolonollenolui [-]

nem akar az uralkodni, aki fél a népszerűtlenségtől (Seneca)

regnare non vult, esse qui invisum timet

12