Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

tüske bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
tüske főnév

thorn [thorns]◼◼◼ noun
[UK: θɔːn] [US: ˈθɔːrn]

spike [spikes]◼◼◼ noun
[UK: spaɪk] [US: ˈspaɪk]

prick [pricks]◼◼◻ noun
[UK: prɪk] [US: ˈprɪk]

mandrel [mandrels]◼◼◻ noun
[UK: ˈmæn.drɪl] [US: ˈmæn.drʌl]

barbs◼◻◻ noun
[UK: bɑːbz] [US: ˈbɑːrbz]

prickle [prickles]◼◻◻ noun
[UK: ˈprɪk.l̩] [US: ˈprɪk.l̩]

bristle [bristles]◼◻◻ noun
[UK: ˈbrɪs.l̩] [US: ˈbrɪs.l̩]

burr [burrs]◼◻◻ noun
[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

kicker [kickers]◼◻◻ noun
[UK: ˈkɪk.ə(r)] [US: ˈkɪk.r̩]

pricker [prickers]◼◻◻ noun
[UK: ˈprɪkə(r)] [US: ˈprɪkər]

prod [prods]◼◻◻ noun
[UK: prɒd] [US: ˈprɑːd]

bur [burs] noun
[UK: bɜː(r)] [US: ˈbɝː]

beard [beards] noun
[UK: bɪəd] [US: ˈbɪrd]

dolly [dollies] noun
[UK: ˈdɒ.li] [US: ˈdɑː.li]

guide-pin noun
[UK: ɡaɪd pɪn] [US: ˈɡaɪd ˈpɪn]

tüske főnév
skót

stug noun
[UK: stˈʌɡ] [US: stˈʌɡ]

tüske (spina) főnév

spine [spines]◼◼◼ noun
[UK: spaɪn] [US: ˈspaɪn]

tüske (süné) főnév

quill [quills]◼◼◼ noun
[UK: kwɪl] [US: ˈkwɪl]

tüske alakú melléknév

acanthoid adjective
[UK: əkˈanθɔɪd] [US: əkˈænθɔɪd]

spiniform adjective
[UK: spˈɪnɪfˌɔːm] [US: spˈɪnɪfˌɔːrm]

tüske nélküli (levél)

inerm[UK: ɪnˈɜːm] [US: ɪnˈɜːm]

inermous adjective
[UK: ɪnˈɜːməs] [US: ɪnˈɜːməs]

tüske vk szemében

be a thorn in somebody's flesh[UK: bi ə θɔːn ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di fleʃ] [US: bi ə ˈθɔːrn ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfleʃ]

be a thorn in somebody's side[UK: bi ə θɔːn ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di saɪd] [US: bi ə ˈθɔːrn ɪn ˈsəm.ˌbɑː.di ˈsaɪd]

tüskebokor főnév

brier [briers]◼◼◼ noun
[UK: ˈbraɪə(r)] [US: ˈbraɪər]

thorn-bush◼◼◻ noun

thornbush◼◼◻ noun

tüskehorog főnév

thorn-hook noun
[UK: θɔːn hʊk] [US: ˈθɔːrn ˈhʊk]

tüskesor főnév

scarifier [scarifiers] noun
[UK: ˈskeə.rɪ.faɪə] [US: ˈskæ.riː.faɪər]

tüskeszerű kinövés (gyűrűsféregé) főnév

chaeta [chaetae] irregular noun
[UK: kˈiːtə kˈiːtiː] [US: kˈiːɾə kˈiːɾiː]

tüskeszerűen kiemelkedő melléknév

horrent adjective
[UK: ˈhɒ.rənt] [US: ˈhɔː.rənt]

tüsketermő melléknév

spiniferous adjective
[UK: spɪnˈɪfərəs] [US: spɪnˈɪfɚrəs]

tüsketövis (spina) főnév

spine [spines] noun
[UK: spaɪn] [US: ˈspaɪn]

apró tüske főnév

spinule [spinules] noun
[UK: spˈɪnjuːl] [US: spˈɪnuːl]

bábatüske (Dipsacus fullonium, Dipsacus sylvestris) főnév

shepherd's-rod noun
[UK: ˈʃe.pərdz rɒd] [US: ˈʃe.pərdz ˈrɑːd]

teasel plant noun
[UK: ˈtiːz.l̩ plɑːnt] [US: ˈtiːz.l̩ ˈplænt]

bábatüske (Dipsacus fullonum, Dipsacus sylvestris) főnév

Fuller's teasel noun
[UK: ˈfʊ.lərz ˈtiːz.l̩] [US: ˈfʊ.lərz ˈtiːz.l̩]

wild teasel noun
[UK: waɪld ˈtiːz.l̩] [US: ˈwaɪld ˈtiːz.l̩]

esztergatüske főnév

mandrel [mandrels] noun
[UK: ˈmæn.drɪl] [US: ˈmæn.drʌl]

esztergatüske (esztergapadé) főnév

mandril [mandrils] noun
[UK: ˈmæn.drɪl] [US: ˈmæn.drɪl]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch