Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

szabályoz bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
szabályoz

control [controlled, controlled, controlling, controls]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

regulate [regulated, regulated, regulating, regulates]◼◼◼ verb
[UK: ˈre.ɡjʊ.leɪt] [US: ˈre.ɡjə.ˌlet]

adjust [adjusted, adjusted, adjusting, adjusts]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈdʒʌst] [US: ə.ˈdʒəst]

rule [ruled, ruled, ruling, rules]◼◼◻ verb
[UK: ruːl] [US: ˈruːl]

check [checked, checked, checking, checks]◼◻◻ verb
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

condition [conditioned, conditioned, conditioning, conditions]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈdɪʃ.n̩] [US: kən.ˈdɪʃ.n̩]

modulate [modulated, modulated, modulating, modulates]◼◻◻ verb
[UK: ˈmɒ.djʊ.leɪt] [US: ˈmɒdʒ.juː.let]

adjustment [adjustments]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈdʒʌst.mənt] [US: ə.ˈdʒəst.mənt]

adjust to◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈdʒʌst tuː] [US: ə.ˈdʒəst ˈtuː]

dispose [disposed, disposed, disposing, disposes] verb
[UK: dɪ.ˈspəʊz] [US: dɪˈspoʊz]

bring under regulation verb
[UK: brɪŋ ˈʌnd.ə(r) ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈbrɪŋ ˈʌnd.r̩ ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

regularize [regularized, regularized, regularizing, regularizes] verb
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə.raɪz] [US: ˈre.ɡjʊ.lə.raɪz]

szabályozatlan melléknév

unregulated◼◼◼ adjective
[UK: ən.ˈre.ɡjə.ˌle.təd] [US: ən.ˈre.ɡjə.ˌle.təd]

inordinate adjective
[UK: ɪ.ˈnɔː.dɪ.nət] [US: ˌɪ.ˈnɔːr.də.nət]

szabályozatlanság főnév

deregulation [deregulations] noun
[UK: ˌdiː.ˈre.ɡju.leɪʃ.n̩] [US: di.ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

szabályozható melléknév

adjustable◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈdʒʌ.stəb.l̩] [US: ə.ˈdʒə.stəb.l̩]

controllable◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈtrəʊ.ləb.l̩] [US: kənˈtro.ʊ.ləb.l̩]

regulable adjective
[UK: ˈre.ɡjʊ.ləbl] [US: ˈre.ɡjə.lə.bəl]

szabályozott

controlled◼◼◼ adjective
[UK: kən.ˈtrəʊld] [US: kənˈtroʊld]

regulated◼◼◼ adjective

normated adjective
[UK: nˈɔːmeɪtɪd] [US: nˈoːrmeɪɾᵻd]

regularized◼◼◻ verb
[UK: ˈre.ɡjʊ.lə.raɪzd] [US: ˈre.ɡjʊ.lə.raɪzd]

szabályozott anyag főnév

controlled substance [controlled substances]◼◼◼ noun

szabályozott befektetési vállalat, amely egy megállapított összeget fizet az okirat birtokosainak egy meghatározott napon főnév

face-amount certificate company noun
[UK: feɪs əˈmaʊnt səˈtɪfɪkɪt ˈkʌmpəni ] [US: feɪs əˈmaʊnt sərˈtɪfɪkət ˈkʌmpəni ]

szabályozott napi élelemadag melléknév

dietary adjective
[UK: ˈdaɪə.tə.ri] [US: ˈdaɪə.ˌte.ri]

szabályozás főnév

regulation [regulations]◼◼◼ noun
[UK: ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

setting [settings]◼◼◻ noun
[UK: ˈset.ɪŋ] [US: ˈset.ɪŋ]

conditioning [conditionings]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˈdɪʃ.n̩.ɪŋ] [US: kən.ˈdɪʃ.n̩.ɪŋ]

rating [ratings] noun
[UK: ˈreɪt.ɪŋ] [US: ˈreɪt.ɪŋ]

regularisation [regularisations] noun

closed-loop control noun
[UK: kləʊzd luːp kənˈtrəʊl ] [US: kloʊzd lup kənˈtroʊl ]

regularization [regularizations] noun
[UK: ˌre.ɡjʊ.lə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌre.ɡjʊ.lə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩]

szabályozási melléknév

regulatory◼◼◼ adjective
[UK: ˈre.ɡjə.lə.tə.ri] [US: ˈre.ɡjə.lə.ˌtɔː.ri]

szabályozási vonal

street line[UK: striːt laɪn] [US: ˈstriːt ˈlaɪn]

szabályozási vízszint

datum level[UK: ˈdeɪ.təm ˈlev.l̩] [US: ˈdæ.təm ˈlev.l̩]

datum water level[UK: ˈdeɪ.təm ˈwɔː.tə(r) ˈlev.l̩] [US: ˈdæ.təm ˈwɒ.tər ˈlev.l̩]

szabályozó

regulator [regulators]◼◼◼ noun
[UK: ˈre.ɡjʊ.leɪ.tə(r)] [US: ˈre.ɡjə.ˌle.tər]

regulatory◼◼◻ adjective
[UK: ˈre.ɡjə.lə.tə.ri] [US: ˈre.ɡjə.lə.ˌtɔː.ri]

regulating◼◼◻ adjective

governor [governors]◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: ˈɡʌ.vər.nər]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch