Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

puhatolózik bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
puhatolózik ige

approach [approached, approached, approaching, approaches]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈprəʊtʃ] [US: əˈproʊtʃ]

probe [probed, probed, probing, probes]◼◼◻ verb
[UK: prəʊb] [US: proʊb]

feel somebody's pulse verb
[UK: fiːl ˈsəm.ˌbɑː.di pʌls] [US: ˈfiːl ˈsəm.ˌbɑː.di ˈpəls]

You can find it in:

UngarischEnglisch