Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

hazugság bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
hazugság

lie (untruth) [lies]◼◼◼ noun
[UK: laɪ] [US: ˈlaɪ]

lie [lies]◼◼◼ noun
[UK: laɪ] [US: ˈlaɪ]

lying◼◼◻ noun
[UK: ˈlaɪ.ɪŋ] [US: ˈlaɪ.ɪŋ]

story [stories]◼◻◻ noun
[UK: ˈstɔː.ri] [US: ˈstɔː.ri]

falsehood [falsehoods]◼◻◻ noun
[UK: ˈfɔːls.hʊd] [US: ˈfæls.hʊd]

crap◼◻◻ noun
[UK: kræp] [US: ˈkræp]

untruth [untruths]◼◻◻ noun
[UK: ʌn.ˈtruːθ] [US: ʌn.ˈtruːθ]

crack [cracks]◼◻◻ noun
[UK: kræk] [US: ˈkræk]

mendacity [mendacities]◼◻◻ noun
[UK: men.ˈdæ.sɪ.ti] [US: men.ˈdæ.sə.ti]

cracker [crackers] noun
[UK: ˈkrækə(r)] [US: ˈkrækər]

cram [crammed, crammed, cramming, crams] verb
[UK: kræm] [US: ˈkræm]

prevarication [prevarications] noun
[UK: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: prɪ.ˌvæ.rɪˈk.eɪʃ.n̩]

bung [bungs] noun
[UK: bʌŋ] [US: ˈbəŋ]

crammer noun
[UK: ˈkræ.mə(r)] [US: ˈkræ.mər]

four-flush noun
[UK: fɔː(r) flʌʃ] [US: ˈfɔːr ˈfləʃ]

jazz noun
[UK: dʒæz] [US: ˈdʒæz]

hazugság némi igazsággal fűszerezve

lie that is part true[UK: laɪ ðæt ɪz pɑːt truː] [US: ˈlaɪ ˈðæt ˈɪz ˈpɑːrt ˈtruː]

hazugságok

lies◼◼◼[UK: laɪz] [US: ˈlaɪz]

hazugságon éri

catch out in a lie[UK: kætʃ ˈaʊt ɪn ə laɪ] [US: ˈkætʃ ˈaʊt ɪn ə ˈlaɪ]

hazugságot kiderít

nail a lie down to the counter[UK: neɪl ə laɪ daʊn tuː ðə ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈneɪl ə ˈlaɪ ˈdaʊn ˈtuː ðə ˈkaʊn.tər]

hazugságot rábizonyít

nail a lie down to the counter[UK: neɪl ə laɪ daʊn tuː ðə ˈkaʊn.tə(r)] [US: ˈneɪl ə ˈlaɪ ˈdaʊn ˈtuː ðə ˈkaʊn.tər]

hazugságot rábizonyít vkre

bring a lie home to somebody[UK: brɪŋ ə laɪ həʊm tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbrɪŋ ə ˈlaɪ hoʊm ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

hazugságra való hajlam főnév

mendacity [mendacities] noun
[UK: men.ˈdæ.sɪ.ti] [US: men.ˈdæ.sə.ti]

hazugságra való hajlamosság főnév

mendacity [mendacities] noun
[UK: men.ˈdæ.sɪ.ti] [US: men.ˈdæ.sə.ti]

hazugságvizsgáló főnév

lie-detector◼◼◼ noun
[UK: laɪ dɪ.ˈtek.tə(r)] [US: ˈlaɪ də.ˈtek.tər]

hazugságvizsgáló görbéje főnév

polygram [polygrams] noun
[UK: ˈpɑː.li.ˌɡræm] [US: ˈpɑː.li.ˌɡræm]

hazugságvizsgáló készülék

lie-detector[UK: laɪ dɪ.ˈtek.tə(r)] [US: ˈlaɪ də.ˈtek.tər]

polygraph [polygraphs] noun
[UK: ˈpɒ.li.ɡræf] [US: ˈpɑː.lɪ.ˌɡræf]

arcátlan hazugság

downright lie[UK: ˈdaʊn.raɪt laɪ] [US: ˈdaʊn.ˌraɪt ˈlaɪ]

out-and-outer[UK: ˈaʊt ənd ˈaʊ.tə(r)] [US: ˈaʊt ænd ˈaʊ.tər]

csupa hazugság

a pack of lies◼◼◼[UK: ə pæk əv laɪz] [US: ə ˈpæk əv ˈlaɪz]

durva hazugság

swack-up[UK: swˈɒkˈʌp] [US: swˈɑːkˈʌp]

eget rengető hazugság

whacking lie[UK: ˈwækɪŋ laɪ] [US: ˈwækɪŋ ˈlaɪ]

egy csomó hazugság

parcel of lies[UK: ˈpɑːs.l̩ əv laɪz] [US: ˈpɑːr.sl̩ əv ˈlaɪz]

egy kis hazugság

a petty lie[UK: ə ˈpe.ti laɪ] [US: ə ˈpe.ti ˈlaɪ]

elképesztő hazugság

whacking lie[UK: ˈwækɪŋ laɪ] [US: ˈwækɪŋ ˈlaɪ]

fölösleges hazugság

a gratuitous lie[UK: ə ɡrə.ˈtjuːɪ.təs laɪ] [US: ə ɡrə.ˈtuːə.təs ˈlaɪ]

irtó nagy hazugság főnév

whopper noun
[UK: ˈwɒ.pə(r)] [US: ˈwɑː.pər]

kegyes hazugság

white lie◼◼◼[UK: waɪt laɪ] [US: ˈwaɪt ˈlaɪ]

leleplezi a hazugságot

nail the lie[UK: neɪl ðə laɪ] [US: ˈneɪl ðə ˈlaɪ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch