Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

alapján bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
alapján

by◼◼◼[UK: baɪ] [US: baɪ]

from◼◼◼[UK: frəm] [US: frəm]

pursuant◼◻◻

on the strength of◼◻◻[UK: ɒn ðə streŋθ əv] [US: ɑːn ðə ˈstreŋkθ əv]

based on, by[UK: beɪst ɒn baɪ] [US: ˈbeɪst ɑːn baɪ]

grounded in

alapos latolgatás alapján határozószó

advisedly adverb
[UK: əd.ˈvaɪ.zəd.li] [US: æd.ˈvaɪ.zəd.li]

alapos megfontolás alapján határozószó

advisedly adverb
[UK: əd.ˈvaɪ.zəd.li] [US: æd.ˈvaɪ.zəd.li]

amnesztia alapján tér haza

return under an amnesty[UK: rɪ.ˈtɜːn ˈʌnd.ə(r) ən ˈæm.nə.sti] [US: rə.ˈtɝːn ˈʌnd.r̩ ˈæn ˈæm.nə.sti]

amnesztiarendelet alapján tér haza

return under an amnesty[UK: rɪ.ˈtɜːn ˈʌnd.ə(r) ən ˈæm.nə.sti] [US: rə.ˈtɝːn ˈʌnd.r̩ ˈæn ˈæm.nə.sti]

analógia alapján határozószó

analogically adverb
[UK: ˌæ.nə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩i] [US: ˌæ.nə.ˈlɒ.dʒɪk.l̩i]

analogously adverb
[UK: ə.ˈnæ.lə.ɡə.sli] [US: ə.ˈnæ.lə.ɡə.sli]

analógia alapján következtető ember főnév

analogist noun
[UK: ˈænəlɒgɪst ] [US: ˈænəˌlɔgɪst ]

analógia alapján ábrázol ige

analogize verb
[UK: ə.ˈnæ.lə.dʒaɪz] [US: ə.ˈnæ.lə.dʒaɪz]

arc alapján jó emberismerő főnév

physiognomist noun
[UK: ˌfɪ.zɪ.ˈɒ.nə.mɪst] [US: ˌfɪ.zɪ.ˈɒ.nə.mɪst]

audio gépíró (hangfelvétel alapján gépelő)

audio typist

az információs szabadságról szóló törvény alapján eszközölt adatigénylés

freedom of information request[UK: ˈfriː.dəm əv ˌɪn.fə.ˈmeɪʃ.n̩ rɪ.ˈkwest] [US: ˈfriː.dəm əv ˌɪn.fər.ˈmeɪʃ.n̩ rɪ.ˈkwest]

azon eshetőség alapján, hogy …

on the chance that[UK: ɒn ðə tʃɑːns ðæt] [US: ɑːn ðə ˈtʃæns ˈðæt]

azon kilátás alapján, hogy …

on the chance that[UK: ɒn ðə tʃɑːns ðæt] [US: ɑːn ðə ˈtʃæns ˈðæt]

beszerzési ár alapján számítva főnév

markup noun
[UK: ˈmɑːkʌp] [US: ˈmɑːrˌkəp]

elmondás alapján

anecdotally[UK: ˌæ.nɪk.ˈdəʊt.l̩i] [US: ˌæ.nɪkˈdo.ʊt.l̩i]

etnikum alapján határozószó

ethnically adverb
[UK: ˈeθ.nɪk.l̩i] [US: ˈeθ.nɪk.l̩i]

gyanú alapján letartóztat vkt

arrest somebody on suspicion[UK: ə.ˈrest ˈsʌm.bə.di ɒn sə.ˈspɪʃ.n̩] [US: ə.ˈrest ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn sə.ˈspɪʃ.n̩]

detain somebody on suspicion[UK: dɪ.ˈteɪn ˈsʌm.bə.di ɒn sə.ˈspɪʃ.n̩] [US: də.ˈteɪn ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn sə.ˈspɪʃ.n̩]

halálbüntetés téves bírói ítélet alapján

judicial murder[UK: dʒuː.ˈdɪʃ.l̩ ˈmɜː.də(r)] [US: dʒuː.ˈdɪʃ.l̩ ˈmɝː.dər]

hasonlóság alapján határozószó

analogously adverb
[UK: ə.ˈnæ.lə.ɡə.sli] [US: ə.ˈnæ.lə.ɡə.sli]

hierarchia alapján szervez ige

prelatize verb
[UK: prɪlˈataɪz] [US: prɪlˈæɾaɪz]

ismert magassági pontok alapján mérő szektáns főnév

stadimeter noun
[UK: stadˈɪmɪtə] [US: stædˈɪmᵻɾɚ]

kereset jogalapjának és tartalmának kifejtése

endorsement of claim[UK: ɪn.ˈdɔː.smənt əv kleɪm] [US: en.ˈdɔːr.smənt əv ˈkleɪm]

kizárólag tapasztalat alapján határozószó

empirically adverb
[UK: ɪm.ˈpɪ.rɪk.l̩i] [US: em.ˈpɪ.rɪk.ə.li]

közös megegyezés alapján

by common assent[UK: baɪ ˈkɒ.mən ə.ˈsent] [US: baɪ ˈkɑː.mən ə.ˈsent]

külszín alapján ítél ige

externalize verb
[UK: ɪks.ˈtɜː.nə.laɪz] [US: ɪks.ˈtɝː.nə.laɪz]

külső alapján ítél

judge by looks[UK: dʒʌdʒ baɪ lʊks] [US: ˈdʒədʒ baɪ ˈlʊks]

külsőségek alapján ítél

externalize verb
[UK: ɪks.ˈtɜː.nə.laɪz] [US: ɪks.ˈtɝː.nə.laɪz]

judge by appearances[UK: dʒʌdʒ baɪ ə.ˈpɪə.rən.sɪz] [US: ˈdʒədʒ baɪ ə.ˈpɪ.rən.səz]

különböző tünetek alapján főnév

consilience noun
[UK: kən.ˈsɪ.lɪəns] [US: kən.ˈsɪ.lɪəns]

látszat alapján ítél ige

externalize◼◼◼ verb
[UK: ɪks.ˈtɜː.nə.laɪz] [US: ɪks.ˈtɝː.nə.laɪz]

magánokirat alapján

by private contract[UK: baɪ ˈpraɪ.vɪt kən.ˈtrækt] [US: baɪ ˈpraɪ.vət ˈkɑːn.ˌtrækt]

mandátum alapján kormányzott államok

mandatory states[UK: ˈmæn.dət.r̩i steɪts] [US: ˈmæn.də.ˌtɔː.ri ˈsteɪts]

meggondolás alapján határozószó

deliberatively adverb
[UK: dɪˈlɪbərətɪvli ] [US: dɪˈlɪbəˌreɪtɪvli ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch