Ungarisch-Deutsch Wörterbuch » megfelelő Bedeutung in Deutsch

UngarischDeutsch
megfelelő melléknévi igenév

adäquat [adäquater; am adäquatesten] Adjektiv
[ˌɑdɛːkvˈɑːt]

analog Adjektiv
[analˈoːk]

analogisch Adjektiv
[analˈoːɡɪʃ]

angemessen [angemessener; am angemessensten] Adjektiv
[ˈanɡəmˌɛsən]

angepasst [angepasster; am angepasstesten] Adjektiv
[ˈanɡəpˌast]

betreffend participle
[bətɾˈɛfənt]

demgemässe [dˈɛmɡeːmˌɛsə]

entsprechend

geeignet [geeigneter; am geeignetsten] Adjektiv
[ɡəˈaɪɡnət]

geeignet [geeigneter; am geeignetsten] für +AKK Adjektiv
[ɡəˈaɪɡnət]

geeignetenorts [ɡəˈaɪɡneːtˌɛnɔɾts]

der Gegenwert [des Gegenwertes, des Gegenwerts; die Gegenwerte] Substantiv
[ɡeːɡənvˈɛɾt]

gehörig [gehöriger; am gehörigsten] Adjektiv
[ɡəhˈøːrɪç]

gemäß [gemäßer; am gemäßesten] +D Adjektiv
[ɡəmˈɛːs]

gerecht [gerechter; am gerechtesten] Adjektiv
[ɡərˈɛçt]

homolog Adjektiv
[hˌoːmoːlˈoːk]

kindgemäß [kindgemäßer; am kindgemäßesten] Adjektiv
[kˈɪndɡeːmˌɛːs]

komfortabel [komfortabler; am komfortabelsten] Adjektiv
[kˌɔmfɔɾtˈɑːbəl]

konvenabel Adjektiv
[kɔnveːnˈɑːbəl]

korrekt [korrekter; am korrektesten] Adjektiv
[kɔrˈɛkt]

ordnungsgemäß [ˈɔɾdnʊŋsɡəmˌɛːs]

passend [passender; am passendsten] Adjektiv
[pˈasənt]

recht [rechter; am rechtesten] Adjektiv
[rˈɛçt]

schicklich Adjektiv
[ʃˈɪklɪç]

zeitgemäß [zeitgemäßer; am zeitgemäßesten] Adjektiv
[tsˈaɪtɡəmˌɛːs]

zweckentsprechend participle
[tsvˈɛkəntʃprˌɛçənt]

megfelelő melléknév
retorika, stilisztika

konzinn Adjektiv
[kɔntsˈɪn]
Rhetorik, Stilkunde

megfelelő darab főnév

das Seitenstück Substantiv
[zˈaɪtənʃtˌʏk]

megfelelő esetben

zutreffendenfalls [tsuːtɾˈɛfəndˌɛnfals]

megfelelő kormányzással visszanyeri az irányítást a jármű felet ige

aussteuern [steuerte aus; hat ausgesteuert] Verb
[ˈaʊsʃtˌɔøɜn]

Megfelelő képesítéssel rendelkezőt keresünk.

Wir brauchen jemanden mit Qualifikation.

megfelelő stílusban

stilecht [stˈiːlɛçt]

megfelelő volta (vmnek) főnév

das Geschick [des Geschicks, des Geschickes; die Geschicke] Substantiv
[ɡəʃˈɪk]

megfelelően határozószó

dementsprechend [dˈeːmɛntʃprˌɛçənt]

ordnungsgemäß [ˈɔɾdnʊŋsɡəmˌɛːs]

recht [rechter; am rechtesten] Adverb
[rˈɛçt]

megfelelően összeácsol ige

zurechtzimmern [zimmerte zurecht; hat zurechtgezimmert] Verb
[tsuːrˈɛçtsɪmɜn]

(a) megfelelő helyen

betreffenden Orts

a ... határozatainak megfelelően határozószó

bestimmungsgemäß Adverb
[bəʃtˈɪmʊŋsɡəmˌɛːs]

a ... rendelkezéseinek megfelelően határozószó

bestimmungsgemäß Adverb
[bəʃtˈɪmʊŋsɡəmˌɛːs]

12

You can find it in:

UngarischDeutsch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies