Ungari-Eesti sõnaraamat »

irimiás tähendus null.

UngariEesti
Irimiás

Jeremija

Jeremija raamat

Sinu ajalugu