Tysk-Spansk ordbok »

kein betyder på spanska

TyskaSpanska
kein adj

ninguna

no

non

keine adj

nadie

ninguna

ninguno

keiner adj

nadie

ninguno

keines

nadie

ninguno