Tysk-Holländsk ordbok »

gegen betyder på holländska

TyskaHolländska
gegen

daaromheenbijwoord

eromheenbijwoord

inhetrond

jegensbijwoord

meto

ongeveer

rondom

tegen

tegenaanbijwoord

tegenoverbijwoord

versus

die Gegend [der Gegend; die Gegenden] Substantiv

gebiedsubstantief

gewestsubstantief

landstreeksubstantief

regiosubstantief

streeksubstantief

der Gegenfüßler [des Gegenfüßlers; die Gegenfüßler] Substantiv

antipodem

tegenvoeterm

die Gegenrede [der Gegenrede; die Gegenreden] Substantiv

bezwaarsubstantief

tegenwerpingsubstantief

der Gegensatz [des Gegensatzes; die Gegensätze] Substantiv

antithesem

contrastm

tegenbeeldm

tegendeelm

tegengesteldem

tegenpoolm

tegenstellingm

gegenseitig Adjektiv

onderlingbijvoeglijk naamwoord

wederkerigbijvoeglijk naamwoord

wederzijdsbijvoeglijk naamwoord

die Gegenseitigkeit [der Gegenseitigkeit; die Gegenseitigkeiten] Substantiv

wederkerigheidsubstantief

gegensprechen

tegensprekenwerkwoord

der Gegenstand [des Gegenstand(e)s; die Gegenstände] Substantiv

dingm

lijdendvoorwerpm

mikpuntm

objectm

onderwerpm

voorwerpm

Gegenstellung

antithesev

tegenstellingv

12