słownik węgiersko-angielski »

valamiképpen w języku angielskim

węgierskiangielski
valamiképpen határozószó

in some manner◼◼◼ adverb

by the way of something adverb
[UK: baɪ ðə ˈweɪ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: baɪ ðə ˈweɪ əv ˈsʌm.θɪŋ]

by way of something adverb
[UK: baɪ ˈweɪ əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: baɪ ˈweɪ əv ˈsʌm.θɪŋ]

in some wise adverb
[UK: ɪn sʌm waɪz] [US: ɪn ˈsəm ˈwaɪz]

onehow adverb
[UK: wˈɒnhaʊ] [US: wˈʌnhaʊ]

someways adverb
[UK: ˈsʌm.weɪz] [US: ˈsʌm.weɪz]

You can find it in:

węgierskiangielski