słownik węgiersko-angielski »

szegez w języku angielskim

węgierskiangielski
szegez ige

nail [nailed, nailed, nailing, nails]◼◼◼ verb
[UK: neɪl] [US: ˈneɪl]

spike [spiked, spiked, spiking, spikes]◼◻◻ verb
[UK: spaɪk] [US: ˈspaɪk]

couch [couched, couched, couching, couches] verb
[UK: kaʊtʃ] [US: ˈkaʊtʃ]

szegez (fegyvert) ige

train [trained, trained, training, trains]◼◼◼ verb
[UK: treɪn] [US: ˈtreɪn]

szegezés főnév

clinch [clinches] noun
[UK: klɪntʃ] [US: ˈklɪntʃ]

tacking noun
[UK: ˈtækɪŋ] [US: ˈtækɪŋ]

szegezetlen melléknév

nailless adjective
[UK: ˈneɪləs ] [US: ˈneɪləs ]

szegezett melléknév

nailed◼◼◼ adjective
[UK: neɪld] [US: ˈneɪld]

pegged adjective
[UK: peɡd] [US: ˈpeɡd]

szegező főnév

nailing [nailings]◼◼◼ noun
[UK: ˈneɪl.ɪŋ] [US: ˈneɪl.ɪŋ]

szegező kalapács (faszerkezethez)

lath-hammer[UK: lɑːθ ˈhæ.mə(r)] [US: ˈlæθ ˈhæ.mər]

beszegez ige

nail down verb
[UK: neɪl daʊn] [US: ˈneɪl ˈdaʊn]

beszegezés főnév

tacking noun
[UK: ˈtækɪŋ] [US: ˈtækɪŋ]

doboz fedelét beszegezi

nail down the lid of a box[UK: neɪl daʊn ðə lɪd əv ə bɒks] [US: ˈneɪl ˈdaʊn ðə ˈlɪd əv ə ˈbɑːks]

doboz fedelét leszegezi

nail down the lid of a box[UK: neɪl daʊn ðə lɪd əv ə bɒks] [US: ˈneɪl ˈdaʊn ðə ˈlɪd əv ə ˈbɑːks]

előreszegez ige

couch [couched, couched, couching, couches] verb
[UK: kaʊtʃ] [US: ˈkaʊtʃ]

faszeggel megszegez főnév
hajó

treenail noun
[UK: ˈtriː.neɪl] [US: ˈtriː.ˌneɪl]

trenail noun
[UK: trˈeneɪl] [US: trˈeneɪl]

felszegez

cog [cogs] noun
[UK: ˈkɒɡ] [US: ˈkɑːɡ]

nail up verb
[UK: neɪl ʌp] [US: ˈneɪl ʌp]

lándzsát szegez

couch[UK: kaʊtʃ] [US: ˈkaʊtʃ]

léccel megszegez

batten[UK: ˈbæt.n̩] [US: ˈbæt.n̩]

leszegez ige

nail down verb
[UK: neɪl daʊn] [US: ˈneɪl ˈdaʊn]

point out verb
[UK: pɔɪnt ˈaʊt] [US: ˈpɔɪnt ˈaʊt]

megszegez ige

clench [clenched, clenched, clenching, clenches] verb
[UK: klentʃ] [US: ˈklentʃ]

peg [pegged, pegged, pegging, pegs] verb
[UK: peɡ] [US: ˈpeɡ]

pin [pinned, pinned, pinning, pins] verb
[UK: pɪn] [US: ˈpɪn]

spike [spiked, spiked, spiking, spikes] verb
[UK: spaɪk] [US: ˈspaɪk]

megszegezett melléknév

pegged adjective
[UK: peɡd] [US: ˈpeɡd]

mellének szegeztem a kérdést

I asked him point-blank[UK: ˈaɪ ˈɑːskt hɪm pɔɪnt blæŋk] [US: ˈaɪ ˈæskt ˈhɪm ˈpɔɪnt ˈblæŋk]

minden szem rászegeződött

all eyes were focused on him[UK: ɔːl aɪz wɜː(r) ˈfəʊkəst ɒn hɪm] [US: ɔːl ˈaɪz wər ˈfoʊkəst ɑːn ˈhɪm]

mindent összegezve

first and last[UK: ˈfɜːst ənd lɑːst] [US: ˈfɝːst ænd ˈlæst]

nekiszegez ige

brace [braced, braced, bracing, braces] verb
[UK: breɪs] [US: ˈbreɪs]

level [levelled, levelled, levelling, levels] verb
[UK: ˈlev.l̩] [US: ˈlev.l̩]

nekiszegeztem a kérdést

I asked him point-blank[UK: ˈaɪ ˈɑːskt hɪm pɔɪnt blæŋk] [US: ˈaɪ ˈæskt ˈhɪm ˈpɔɪnt ˈblæŋk]

odaszegez ige

pin [pinned, pinned, pinning, pins]◼◼◼ verb
[UK: pɪn] [US: ˈpɪn]

spike [spiked, spiked, spiking, spikes] verb
[UK: spaɪk] [US: ˈspaɪk]

összegez ige

sum [summed, summed, summing, sums]◼◼◼ verb
[UK: sʌm] [US: ˈsəm]

summarize [summarized, summarized, summarizing, summarizes]◼◼◻ verb
[UK: ˈsʌ.mə.raɪz] [US: ˈsʌ.mə.ˌraɪz]

total [totalled, totalled, totalling, totals]◼◻◻ verb
[UK: ˈtəʊt.l̩] [US: ˈtoʊt.l̩]

12

You can find it in:

węgierskiangielski