słownik węgiersko-angielski »

sokatmondóan w języku angielskim

węgierskiangielski
sokatmondóan határozószó

eloquently◼◼◼ adverb
[UK: ˈe.lə.kwənt.li] [US: ˈe.lə.kwənt.li]

expressively◼◼◻ adverb
[UK: ɪk.ˈspre.sɪ.vli] [US: ɪk.ˈspre.sɪ.vli]

meaningly adverb
[UK: ˈmiː.nɪŋ.li] [US: ˈmiː.nɪŋ.li]

pregnantly adverb
[UK: ˈprɛgnəntli ] [US: ˈprɛgnəntli ]

You can find it in:

węgierskiangielski